نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
پرسش:گفتگو با حمید تقوایی درباره منشور انقلاب و رهایی جامعه – قسمت اول و دوم -۲۲ ژوئیه ۲۰۱۸
اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=bPisyumSxJA

 
 
http://rowzane.com/interview/article=127018