نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
گفت و گو: میلاد رابعی با محمد شکوهی درباره مافیای ارزی حکومتی و بازار ثانویه
اشتراک گذاری

 
 
http://rowzane.com/interview/article=130015