نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
گفتگوی رادیو پیام; با امیر پیام از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران و محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران
اشتراک گذاری

لینک برنامه از اینجا

 
 
http://rowzane.com/interview/article=154212