نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
گفت و گو: سیما بهاری با حسن صالحی درباره جایگاه شعارها در جهت دادن به افکار مردم
اشتراک گذاری

لینک برنامه از اینجا

 
 
http://rowzane.com/interview/article=154230