نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
نگاه روز: ترامپ: ایران با همین رهبران میتواند کشور بزرگی باشد! با کاظم نیکخواه
اشتراک گذاری

لینک برنامه از اینجا

 
 
http://rowzane.com/interview/article=154359