نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
نه به اعدام : در خصوص قتل زندانی سیاسی علیرضا شیر محمدعلی- با حسن صالحی
اشتراک گذاری

لینک مصاحبه از اینجا

 
 
http://rowzane.com/interview/article=156360