نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
رودررو: محمود احمدی با محمود صالحی درباره کارگران در بند و کمپین برای آزادی دستگیر شدگان هفت تپه
اشتراک گذاری

لینک از اینجا

 
 
http://rowzane.com/interview/article=157754