نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
نگاه روز: پیرامون بحران هسته ای حکومت – ملاحت مرتضوی با محمد شکوهی
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=167158