نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
پخش مستقیم: اعتراضات گسترده مردم در روز یکشنبه ۲۲ دی ماه
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=178572