نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
گفت و گو: عمر البشیر در دادگاه بین المللی لاهه و نوبت خامنه ای- با مینا احدی
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=181193