نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
گفت و گو: مجازات اعدام، استمرار خشونت – سیما بهاری با حسن صالحی
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=195635