نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
باهم: زنان حذف شدنی نیستند، گفتگو با قدسیه شجاع زاده -اوضاع سیاسی افغانستان، گفتگو با سردارآقا پیمان
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=202397