نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
نگاه روز: گرانی نان یعنی کوچک شدن سفره اکثریت مردم در ایران – با کاظم نیکخواه
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=202444