نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
همبستگی (فدراسیون پناهندگان ایرانی): گفتگوی فرزانه نباتی با عبدالله اسدی
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=202632