نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
اکس مسلم: سالگرد صدور فتوای قتل سلمان رشدی، با سیاوش مدرسی
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=213014