نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
خط رفاه: درباره خواست حذف پیمانکاران، گفتگو با حمید تقوایی
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/interview/article=232477