گفت و گو
پیرامون مضحکه انتخاباتی رژیم اسلامی
یکشنبه, ۲۷ام فروردین, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

گفتگوی با علی جوادی:  

نگاه روز: با نزدیک شدن موعد انتخابات، هر دو جناح حکومت تلاش دارند که بیشتر یکدیگر را افشاء کنند و با افشای فسادهای مالی و اقتصادی سعی میکنند طرف مقابل را از میدان بدر ببرند. اینکه این کارزار موجب پیروزی کاندیدای کدام جناح خواهد شد موضوع گفتگوی ما با علی جوادی است.

اصول گرایان چهره معروف و سرشناسی ندارند، اما با پیش انداختن ابراهیم رئیسی که رابطه خوبی با خامنه ای و سپاه دارد، تلاش میکنند که حول این شخص متحد شوند. شما شانس جناح اصولگرا را در انتخابات آتی چگونه می بینید؟

علی جوادی: اجازه دهید قبل از اینکه به پاسخ سئوال شما بپردازم مختصرا به این نکته اشاره کنم که ابراهیم رئیسی کیست؟ رئیسی یکی از جنایتکارترین، یکی از منفورترین، یکی از ضد انسانی ترین افراد حکومت اسلامی است. رئیسی را باید در کنار لاجوردی و کچویی و پورمحمدی و سایر جلادانی این حکومت قرار داد که هنوز لخته های خون بهترین انسانهای این جامعه در زیر ناخنهایشان موجود است. رییسی در کشتار و قتل عام دهه شصت و مشخصا سال شصت و هفت نقش تعیین کننده و مهمی در صدور احکام اعدام و کشتار نیروهای اپوزیسیون ایفاء کرد. حتی امثال منتظری که عمری برای شکل گیری یک حکومت کثیف اسلامی تلاش کردند، او را در زمره جنایتکارترین چهره های تاریخ اواخر قرن بیستم قلمداد کردند. رئیسی از اعضای هیات مرگ بود. رئیسی عضوی از هیات مرگ است که ذره ای ندامت از گذشته خونین خود ندارد. بارها تاکید کرده است که اگر همان تاریخ تکرار شود، دو باره همان احکام را صادر خواهد کرد، همان جنایات را تکرار خواهد کرد. ابراهیم رئیسی چنین تاریخی دارد. و امروز اگر چنین فردی به جلوی صحنه آورده شده است، این اقدام معنا و پیام خاص سیاسی و روشنی دارد. ابراهیم رئیسی کاندیدای جناح مرگ و اعدام و طناب دار در حکومت اسلامی است.

اما برای اینکه به شانس چنین فردی در مضحکه انتخاباتی حکومت اسلامی پرداخت، باید تاکید کرد که کسی از صندوقهای رای حکومت اسلامی بیرون آورده میشود، الزاما حاصل آرای به صندوق ریخته شده مردمی که با هر انگیزه ای و نیتی در این مضحکه شرکت میکنند، نیست. بلکه حاصل بند و بست و توافقها و توطئه ها و ترفندهایی است که هر جناح مستقلا و یا هر دو جناح مشترکا انجام میدهند. این فاکتورها در تعیین اینکه کدامیک از این اوباش مرتجع سر از صندوق در می آورند، نقش اساسی دارند. اینکه پرده آخر این مراسم مذهبی چگونه رقم خواهد به فاکتورهای متفاوتی از جمله در ارزیابی هر جناح از موقعیت خود و کلیت حکومت اسلامی در قبال جامعه و مردمی است که حکم به سرنگونی شان داده اند و در کمین این حکومت نشسته اند. اما در هر حال حضور رئیسی برای جناح راست که در دوره های اخیر دراستیصال و سردرگمی قرار داشته و نتوانسته است صفوف پراکنده و بهم ریخته خود را جمع و جور کند، بمثابه نوری در انتهای تونل است. بنظر میرسد که این بار شاید بتوانند به درجاتی صفوف خود را جمع کنند و به دور رئیسی حلقه بزنند. امید نیروها و باندهای متعدد این جناح در آن است که شاید سایر کاندیداهای این جناح به نفع رئیسی در مرحله ای از این پروسه مسخره به نفع او کناره گیری کنند. صحبت از این است که این نمایش مضحک را دو مرحله ای کنند. در دور اول برای شکستن رای کاندیدای جناح رقیب، روحانی، چند کاندیدا را به جلو بیندازند تا شاید رای طرف مقابل را بشکنند و کار را به دور دوم بکشانند. و در دور دوم زورشان را با انواع دسیسه و توطئه کاندیدای خودشان را از صندوقهای رای بیرون بیاورند. (و امروز این نکته را باید اضافه کرد که ثبت نام احمدی نژاد در این دوره ویژگی دیگری به این مضحکه بخشیده است. بنظر من احمدی نژاد کاندیدای جدی ای در این مراسم نیست. برای پیروزی به میدان نیامده است، نیروی تخریب یک بالانس سیاسی است. هدفش ریزش نیروهای دیگر است. نتیجه شرکت و ثبت نام اش مستقل از هر نیتی که داشته باشد، تغییر توازن قوای جناحها به نفع جناح راست است. میخواهد نقش ایفا کند تا بعدا سهم خواهی کند. احمدی نژاد پوپولیست – اسلامیست مرتجع تیر خلاص زنی است که پیروزی ترامپ نور امیدی در رگهایش دمیده است و با جسارت باز به میدان آمده است.)

جناح راست یکی از قاتلان عمامه بسر خود را به میدان فرستاده است. همین واقعیت نشان دهنده این است که جناح راست مخاطراتی را که حکومت اسلامی با آن مواجهه است را بو کشیده است. اینها دارند شمشیر خونین اسلام را از رو می بندند، دارند چهره های روزهای طوفانی و مهلک خود را مجددا به میدان می آورند تا چند صباح دیگری به عمر این حکومت سیاه بیافزایند. من تردیدی ندارم که مردم با “نه” خود تو دهنی محکمی به این کاندیدا و کل این مراسم مضحک خواهند زد. اعتراض فعال، عدم شرکت در این مضحکه، خراب کردن این مضحکه بر سر مجریان آن، پاسخ مردم سرنگونی طلب به این مراسم شنیع مذهبی است.

خلاصه کنم، بررسی شانس این جناح برای پیروزی محصول ارزیابی از آراء مردم در جامعه نیست. در یک جامعه اسلام زده، استبداد زده، برای پی بردن به روندهای سیاسی آتی باید به نقش و جایگاه نیروها و باندهای مافیایی حاکم و ابزارهایی که برای شکل دادن به پیروزی خود در دست دارند، نگاه کرد. آراء مردم، حتی زرورق این مضحکه هم نیست. رای مردمی که در این مراسم شرکت میکنند، حتی به اندازه کاغذهای جعبه های پرتقال هم ارزش ندارد.

نگاه روز: روحانی برای بار دیگر کاندیدای ریاست جمهوری است. وضعیت اصلاح طلبان در این دوره چگونه است؟

علی جوادی: هیچ شور و شوق و تحرک قابل مشاهده ای در صفوف اصلاح طلبان و اعتدال طلبان مشاهده نمیشود. سابقه چهار ساله حکومت روحانی، چهارسال حکومت اعدام و سرکوب، چهارسال تداوم حکومت فقر و فلاکت و بی حقوقی و نابرابری این صف هیچگونه شور و شوق و امیدی حتی برای نیروها و پاسدار – ژورنالیستهای وقیح این جریان باقی نگذاشته است. روحانی و کلیدش و وعده و وعیدهای پوچ اش، دیگر قدرت عوامفریبی چندانی ندارند. بار دیگر نشان داده شد که وعده های اصلاح طلبی حکومت اسلامی تماما پوچ است. بار دیگر اثبات شد که این حکومت اصلاح پذیر نیست. و حتی اگر هم اصلاح شود، کسی روی خوشی به این هیولای اسلامی بزک شدن نشان نخواهد داد. چرا که یک هیولای اصلاح شده کماکان یک هیولا است. نتیجتا اصلاح طلبان هم در موقعیت مناسبی حتی نسبت به چهارسال پیش خود هم قرار ندارند. تضعیف شده و رنگ و رو باخته ترند. چهره اول این اوباش خط امامی در “سایه” قرار دارد. ممنوع الچهره است. رفسنجانی که “ستون” نظام و این جریان بود، به سفری نابرگشتنی رفته است. حال این جناح هم چندان تعریفی ندارد.

با توجه به این وضعیت، اصلاح طلبان و اعتدال طلبان حکومتی و اپوزیسیون پرو رژیم تمام سمبه تبلیغاتی خود را بر این راستا قرار داده اند که باید در مقابل رئیسی و کارنامه اش، به کاندیدای این جناح رای داد. اینها قید رای به کاندیدای جناح خود را به اعتبار سیاستهای خودشان زده اند، امیدشان به رای و سیاست “نه” به کاندیدای رقیب است. میدانند که به اعتبار وعده های عوامفریبانه خود شانسی ندارند. روی سیاست تو دهنی زدن به رقیب حساب باز کرده اند. مذبوحانه میکوشند که یک “دو قطبی” کاذب ایجاد کنند. دو قطبی ای که در یک سوی آن روحانی و در سوی دیگر رئیسی قرار دارد. اما آیا مردم فراموش کرده اند که یار و همپیان رئیسی در هیات مرگ، وزیر دادگستری همین جماعت است؟ اینها هر دو بخشهای یک پیکر واحدند. هر دو برای بقاء حکومت اسلامی به میدان آمده اند. تفاوت این اوباش “قطبی” نیست، میکروسکپی است.

به هر حال جناح اصلاح طلب و اعتدال طلب حکومتی هر چند به دور روحانی تجمع خواهند کرد، اما تکرار میکنم، شور و شوقی در این صفوف موجود نیست. میدانند که بنا به سیاستهای خود اعتباری در جامعه ندارند. اما کماکان و از سر استیصال بر طلب اصلاح حکومت اسلامی خواهند کوبید. این یک رکن اصلی استراتژی بازی و رقابت با برادران خود در جناح راست است.

نگاه روز: هر دو جناح و کلیت نظام مستقل از رقابتها و کشمکشها و بند و بستهایشان، قصدشان این است که مردم را به پای صندوقهای رای بکشانند. بنظر شما در این دوره رژیم و جناحهایش از چه حربه های بای به پای صندوق رای کشیدن مردم استفاده خواهند کرد؟

علی جوادی: دو حربه اساسا در اختیار دارند. جناح روحانی تلاش میکند که با جامعه “عکس بگیرد”، تلاش میکند خود را به درجه ای با خواست مردم نزدیک نشان دهد. میکوشند که خود را مجرایی برای پیشروی خواستهای مردم مطرح کنند. در این کار هم نسبتا استادند. کلا جماعت آخوند و مذهبی قدرت قابل ملحاظه ای در عوامفریبی و وعده و وعید دارند. ببینید، اینها جماعتی هستند که داستان خر دجال و امام زمان و جبرئیل و معراج محمد را به مردم فروخته اند. اینها فروشندگان هنرمندی در فروش جهل و خرافه اند. حتی در کوه هم حاضرند با جوانانی “عکس بگیرند”. تازگی حتی صحبت از این کرده اند که کسی حق ندارد به حریم خصوص مردم تعرض کند، حتی اگر مشروب خورده باشید، کسی حق دخالت ندارد و خزعبلاتی از این قرار. گویا مردم این جماعت تیغ کش را نمیشناسند. جامعه میداند که اینها با جامعه ای که سنتهای کثیف اسلامی را زیر پا میگذارند، چه برخوردی میکنند. اما همین جامعه هر روزه مشغول مقابله با این جهاد اسلامی است. ما دیده ایم که اینها با جامعه ای که میخواهد امروزی و آزاد و برابر و مرفه زندگی کند، چه ها کرده اند. این تاریخی است که هر روزه تکرار میشود. این سیاست جناح روحانی است. تلاش میکنند ذره ای خود را به خواستهای مردم نزدیک نشان دهند. به این امیدند که مردم به جماعت اوباش دخیل ببندند. بر این تصور پوچ اند که گویا نقطه سازشی میان مردم و این صف آدمکشان و دزدان اسلامی موجود است. این حربه اصلی شان است. از طرف دیگر میکوشند تا مردم را از “ترس” رئیسی به صف خود بکشانند.

اما در طرف دیگر جناح مقابل هم خشن ترین و ضد انسانی ترین و قاتل ترین قاتلین خود را به میدان آورده است. اقدامشان ناشی از استیصالشان در قبال جامعه است. از مخاطراتی که بالای سر حکومتشان قرار گرفته است به هراس افتاده اند. دارند اعلام میکنند که بدون تردید تمامیت توحش اسلامی را برای حفظ حکومتشان به کار خواهند گرفت. و کوچکترین تردیدی در این چهارچوب به خود راه نخواهند داد. این حربه شان است. میخواهند جامعه را مرعوب کنند. با این حساب میخواهند صفشان را یکپارچه کنند و نیروهایشان را برای انواع توطئه و بند و بستی آماده کنند.

اینها اهرم ها و سیاستهایی است که جناحها برای به میدان کشیدن بخشهایی از مردم و آماده سازی نیروهای خودشان برای انواع اقدامات پشت پرده ای آماده میکنند.

نگاه روز: در هر حال پرونده هر دو جناح برای مردم روشن است، فکر میکنید که مردم چه عکس العملی باید در قبال این اوضاع از خودشان نشان دهند؟

علی جوادی: من فکر میکنم که مردم باید سیاست فعال و رادیکال اعتراضی در قبال این مضحکه اتخاذ کنند. نباید به تحریم و عدم شرکت در این مضحکه بسنده کنند. سیاست تحریم حتی بیانگر نوعی توهم به کلیت و مبانی حکومت اسلامی است. باید سیاست اعتراضی فعالی را دنبال کرد. باید به هر درجه که میتوان کل این مراسم مضحک را افشاء و بی آبرو کرد. اعتراض فعال، اعتراض فعال، اساس سیاست ما در این راستا است.

مردمی که برای روز شیرین سرنگونی رژیم اسلامی روز شماری میکنند، باید در اعتراضات و اعتصابات و تحرکات سیاسی – اعتراضی خودشان در این دوره شدت بیشتری ببخشند. باید از این فضا برای عقب راندن رژیم و تحمیل مطالبات و افشای همه جانبه رژیم اسلامی بهره جست. این دوران باید دوران اعتراض مستقیم و رو در رو با رژیم اسلامی باشد. جامعه باید با تشدید و گسترش اعتراضش رای دهد، باید با پاهای خود در اعتراض و مبارزه مستقیم رای دهد. رای مردم، سرنگونی رژیم اسلامی است. خواست قلبی مردم دستیابی به آزادی و برابری و رفاه همگان است.

انترناسیونال ۷۰۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com