نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اجتماعی / اخبار / ایران / مهمترین
۱۳۷ تن به دلیل سوختگی در۸ ماه امسال در تهران فوت کردند
اشتراک گذاری

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، شمار فوت شده به دلیل سوختگی در هشت ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۳۹۵) با ۱۵۰ تن فوت شده ۸ درصد کاهش یافته است.
کل جان باختگان ناشی از سوختگی از ابتدایی فروردین تا آبان ماه سال جاری ۱۰۱ تن مرد و ۳۶ تن زن بودند و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته از سوختگی های ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان ۱۱۲ مرد و ۳۸ زن گزارش شده بود.
همچنین در آبان ماه امسال نیز آمار فوت ناشی از سوختگی ۱۹مورد بوده است.
به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درسال گذشته (۱۳۹۵)۲۵۱ تن به دلیل سوختگی در این استان فوت کردند که این شمار فوت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۴)۰،۷درصد کاهش یافته است، شمار فوت شده ها سال ۹۴به دلیل سوختگی ۲۷۰ تن بود.
از کل فوت ناشی از سوختگی در سال گذشته ۱۹۷ تن مرد و ۵۴ تن زن بودند، این در حالی است که در سال ۹۴شمار فوت شده ها ۱۹۵ تن فوت ناشی از سوختگی ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان مرد و ۷۵ تن زن بودند.
به گزارش ایرنا در سال ۱۳۹۵ شمار فوت شده ها به دلیل سوختگی در کشور شامل یکهزار و ۷۳۶ تن بود که ۷۲۱ تن از آنها زن و یک هزار و ۱۵ تن مرد بودند.
در سال ۱۳۹۴نیز یکهزار و ۷۲۱ تن به دلیل سوختگی در کشور فوت کردند که ۷۷۶ تن زن و ۹۴۴ تن مرد بودند.

 
 
http://rowzane.com/news/article=109571