نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اجتماعی / اخبار / ایران / مهمترین
استان اصفهان:٢٨ درصد مدارس تخریبی؛۴٠ درصد نیاز به بازسازی
اشتراک گذاری

سید مهدی میربدمدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفته است: ۴٠ درصد  مدارس نیاز به استحکام و ٢٨ درصد تخریبی هستند. علاو هبر ای ن کمبود ١٣ هزار نفر معلم داریم.برگفته از ایسنا

 
 
http://rowzane.com/news/article=144392