بررسی‌ها نشان می‌دهد برادران طهرانی با شرکت ارمغان گستر نوید و برادران خوش‌بین با شرکت نگارگستر هامون کل بازار کاغذ روزنامه را در دست دارند.

قابل ذکر است قیمت کاغذ از مرداد سال گذشته که وزارت ارشاد چندین واردکننده ازجمله این دو شرکت را به صورت انحصاری مسئول واردات کاغذ کرده، حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.