نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اخبار / ایران / سیاسی / مهمترین
خواهر امیرحسین کبیری: تعهد گرفتند سوگواری نکنیم
اشتراک گذاری

امیر حسین کبیری یکی از کشته های اعتراضات اخیر در ایران است.مریم افشنگ گفت و گویی داشت با خواهر او کاملیا کبیری.

https://www.bbc.com/persian/iran-50666258

 
 
http://rowzane.com/news/article=174903