ایران
فراخوان به اعتراض علیه اعدام ها. لیست برنامه های اعلام شده درشهرهای استکهلم، مالمو در سوئد، اتاوا در کانادا و ارفورت در آلمان، کپنهاگ در دانمارک
سه شنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

جمهوری اسلامی نوید افکاری را جنایتکارانه اعدام کرد. دهها نفر دیگر از زندانیان سیاسی و معترضان به حکومت اسلامی به اعدام محکوم شده اند وهر لحظه ممکن است جانیان حاکم دست به اعدام آنها بزنند.

در استکهلم و مالمو در سوئد، اتاوا در کانادا و ارفورت در آلمان در روزهای آینده فراخوان به آکسیون های اعتراضی داده شده است. در این تجمعات شرکت کنید و یا در هر شهری که هستید فراخوان تجمع و اعتراض بدهید و صدای اعتراض به حکومت آدمکشان را هر چه رساتر کنید. همراه با گسترش اعتراضات و اعتصابات در ایران، در خارج نیز اعتراضات را هرچه بیشتر گسترده کنیم، مردم هرچه بیشتری را تشویق کنیم در این تجمعات شرکت کنند، و فضایی از اعتراض در همه جا شکل بدهیم. عزیزان ما در زندان ها نیاز به حمایت و همبستگی همه ما دارند. لیست برنامه های اعلام شده در اعتراض به اعدام نوید افکاری و علیه احکام اعدام و مجازات اعدام.

استکهلم، شنبه ١٩ سپتامبر- ساعت ١٧

مکان‌:  Sergels torg

برگزارکننده: کمیته بین المللی علیه اعدام

تلفن تماس: هرمز رها

٠٧٣٧٨٩۶۵٠۵

مالمو چهارشنبه ١۶ سپتامبر ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰

Triangle اول Gågatanمکان:

برگزارکننده: کمیته بین المللی علیه اعدام

تلفن تماس: حسن صالحی

۰۷۰۳۱۷۱۱۰۲

اوتاوا جمعه ١٨ سپتامبر تجمع مقابل پارلمان از ساعت ۱ بعدازظهر  

برگزارکننده: کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

تلفن تماس: ۴١۶۴٧١٧١٣٨

دانمارک، کپنهاگ: شنبه ١٩ سپتامبر از ساعت ۱۵ در مقابل ساختمان شهرداری کپنهاگ

Radhuspladsen تلفن تماس: امیر ۴٢٣۴٧۴٠۴

آلمان،ارفورت:شنبه ١٩ سپتامبر تجمع در مرکز شهر از ساعت ١٨ تا ٢٠

در محل  Hauptbanhof  Willy- Brandt-platz

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی