ایران
برای نوید به خواست تحریم سیاسی رژیم ایران و اخراج از ورزش بین المللی بپیوندید!
سه شنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

نوید افکاری ، کشتی گیر جوان ایرانی ، علیرغم فشارهای گسترده  در ایران  و در سطح بین المللی ، در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ توسط رژیم اسلامی ایران اعدام شد. وی به دلیل  شرکت در اعتراضات ضد  حکومت اسلامی در سال ۲۰۱۸ به اتهام دروغین و ساختگی قتل اعدام شد.  در ایران بسیاری از جوانان به دلیل شرکت در تظاهراتهای ضد حکومتی به حبس های طولانی مدت محکوم شده و در زندان بسر میبرند

افکاری پیش از اعدام در پیامی ضبط شده گفت که او را شکنجه کرده اند و اعلام کرد: “در این پرونده لعنتی حتی یک دلیل وجود ندارد که من مجرم هستم. اما آنها نمی خواهند به ما گوش دهند. فهمیدم که آنها به دنبال گردنی برای طناب دارشان هستند”

ما از اعدام وی خشمگین هستیم و از جامعه جهانی می خواهیم که:

اعدام نوید افکاری را به صراحت محکوم کند *

* ما خواهان تحریم سیاسی رژیم ایران و تحریم مقامات رژیم در صحنه های بین المللی و ممنوعیت سفرمقامات حکومت اسلامی هستیم

جمهوری اسلامی ایران را از ورزش بین المللی اخراج کنید *

ما خواستار پایان دادن به اعدام ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستیم *

See List of Signatories here and statement in other languages including Arabic, French and German: https://onelawforall.org.uk/banirsports4navid/

Ban Islamic Republic of Iran For Navid Afkari

secure.avaaz.orghttps://secure.avaaz.org/community_petitions/en/international_community_ban_islamic_republic_of_iran_for_navid_afkari/?fbclid=IwAR3qSGRfioPpNP9EGNgVGJsN2-JcxgDx-kZh5eAyLtlaz5VjQRLN0fvCUD0

Join call to Ban Islamic Republic of Iran from International Arena and Sports for Navid

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/international_community_ban_islamic_republic_of_iran_for_navid_afkari/

Navid Afkari, a young Iranian wrestler was executed by the Islamic regime in Iran on 12 September 2020 despite widespread local and international pressure. He was executed on trumped up murder charges because of his involvement in anti-government protests in 2018. Many other young people have been given long-term prison sentences or are on death row for participating in the protests.

In a taped message before his execution, Afkari said he had been tortured and that “There is not one shred of evidence in this damned case that shows I’m guilty. But they don’t want to listen to us. I realised they are looking for a neck for their rope.”

We are outraged at his execution and call on the international community to:

Unequivocally condemn the execution of Navid Afkari

Politically boycott the Iranian regime and ban the regime’s officials from international arena and travel

Ban the Islamic Republic of Iran from international sports

Demand an end to executions and the release of all political prisoners

#BanIRSports4Navid

#NavidAfkari

#StopExecutionsInIran

#Iran

#TheyKillledOurNavid

#نوید_افکاری

#نویدمان_را_کشتند

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی