اخبار / ایران / سیاسی / مهمترین
دومین روز اعتراض پرستاران بیمارستان میلاد تهران
چهارشنبه, ۲۴ام دی, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

برخی از خواستهای معترضان بشرح زیر می باشد

*پرداخت افزایش فصل دهم وزارت بهداشت از ۹۸ و همسان سازی

*موافقت با بازنشستگی همکاران گروه پرستاری با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آو

* پرداخت معوقات و مابه التفاوت نوبت کاری از ابتدای سال ۸۷ تا آذر سال ۹۷ ( به مدت حدود ۱۰ سال)

*برقراری فوقالعادهویژه همانند بیمارستان های دانشگاهی

*پرداخت ما به التفاوت قانون ارتقاء بهره وری سالهای ۸۸ تا ۹۱ به پرستاران

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی