نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اخبار / ایران / کارگری / مهمترین
تجمع معلمان و مربیان مقابل مجلس
اشتراک گذاری

تعدادی از معلمان و مربیان غیررسمی سال‌های ۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۰ از دقایقی پیش مقابل مجلس جمع شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از معلمان و مربیان که تعداد آن‌ها در سراسر کشور به هزاران نفر می‌رسد، خواهان روشن شدن تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند. 

آن‌ها به ایلنا گفتند: با وجود اینکه معلمان و مربیان پیش از سال ۹۲ از لحاظ وضعیت استخدامی وضعیت بهتری دارند اما وزارت آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف آن‌ها مردد است. 

این معلمان که تعدادی از آنها امروز در مقابل مجلس تجمع کردند، به مصوبه‌های دستگاه‌های مختلف مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می‌کنند که بر مبنای آن‌ها استخدام دشوار می‌شود و در دست‌انداز می‌فتد چراکه شروطی مانند جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان را الزام کرده‌اند. 

آنها با اشاره به انفعال مجلس در مقابل عملکرد نامطلوب وزارت آمورش و پرورش در جذب آن‌ها و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شدند: اراده‌ای برای تبدیل وضعیت استخدامی آن‌ها وجود ندارد. 

در تجمع امروز معلمان خرید خدمات، معلمان حق‌التدریس سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ و مربیان پیش دبستانی، سرباز معلم‌ها و معلمان برون سپاری سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ حضور داشتند.

 
 
http://rowzane.com/news/article=213058