نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اجتماعی / ایران / سیاسی / مهمترین
مجموعه فیلم از مقاومت مردم سراوان در برابر نیروهای سرکوبگر
اشتراک گذاری

جوانان سراوان خودرو مامورانی که قصد سرکوب داشتند را به آتش کشیدند!

 
 
http://rowzane.com/news//article=213123