ایران
۱۸ فروردین: تجمع گسترده و سراسری بازنشستگان. اسماعیل گرامی آزاد باید گردد!
چهارشنبه, ۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

صبح روز ۱۸ شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی برای پیگیری خواستهایشان و اعتراض به دزدیها، در سطحی سراسری درمقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند و شعار دادند و در جاهایی راهپیمایی کردند. این تجمعات در شهرهایی چون تهران، اراک، شوشتر، شوش، دزفول، کرمانشاه، شاهرود، یزد، نیشابور، اصفهان، تبریز، ایلام، رشت، اندیمشک، اردبیل، کرج، اهواز، کرمان، خرم آباد، ساری، قزوین برگزار شد و جمعیت بسیاری در آنها شرکت داشتند. در اراک بازنشستگان با شعار اسماعیل گرامی آزاد باید گردد خواستار آزادی وی شدند. اسماعیل گرامی یکی از کارگران بازنشسته است که در ۱۴ فروردین بازداشت شده واز او خواسته شده بود که فراخوان بدهد که تجمع ۱۵ فروردین را لغو شود و او نپذیرفت.  در اهواز بازنشستگان در صفی بزرگ راهپیمایی کرده و شعار گویان بطرف تامین اجتماعی حرکت کردند و در آنجا گرد آمدند.

شعارهای بازنشستگان در تجمعات امروز از جمله عبارت بودند از: “خط‌فقر ۱۲ میلیون ، حقوق ما ۳ میلیون”، “گرانی تورم بلای جان مردم”، “ما دیگه رای نمیدیم، بسکه دروغ شنیدیم”، “همسان سازی کجا بود؟ دروغ بود و ریا بود!”، ” سالاری مرعشی حیاکن”، “مسئولین دروغگو خجالت خجالت …”، “تامین اجتماعی خجالت، خجالت”، ” سفره ما خالیه ، وعده ها پوشالیه”، “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”،  “فریاد، فریاد، از اینهمه بیداد”، “کشور ما رو گنجه، بازنشسته در رنجه”، “فقط کف خیابان بدست میاد حقمون”،  و “تا حقمون نگریم از اینجا نمی ریم”.

در این تجمعات تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند که بیانگر خواستها و اعتراضاتشان بود. از جمله بنرهایی  با مضامین درمان رایگان برای همه، با حقوق سه میلیون چگونه زنده بمانیم، اسماعیل گرامی آزاد باید گردد، همسان سازی حقوقها و افزایش آن به ۱۲ میلیون، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست توجه ها را بخود جلب میکرد.

در این روز همچون تجمعات قبلی، بازنشستگان با شعارهای کوبنده خود و با بنرهای اعتراضی و سخنرانی های پرشورشان صدای اعتراض خود را علیه فقر وگرانی، تبعیض و نابرابری، دزدی ها و اختلاس و سرکوبگری های حکومت بلند کرده و بر داشتن معیشت و منزلت انسانی تاکید کردند. فریاد شعارهای باز نشستگان در فضای اطراف طنین انداز شده بود.

همسان سازی حقوقها وافزایش آن به ۱۲ میلیون، درمان رایگان، پایان دادن به دزدی ها و اختلاسها و بازگردانده شدن پولهای به سرقت رفته از صندوق بازنشستگی به آن، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و مسدود شدن همه پرونده های امنیتی تشکیل شده و آزادی فوری اسماعیل گرامی و تمامی زندانیان سیاسی، حق تشکل، تجمع و اعتراض بدور از هرگونه امنیتی کردنی از جمله مطالبات اعلام شده بازنشستگان در قطعنامه ها و بیانیه ها و در شعار ها و در اعتراضاتشان است. از جمله در تجمع ۱۵ فروردین عکس بازنشسته ای که بر قابلمه خالی میکوبید و با این کار اعتراض خود را به  گرسنگی و فقر بازنشستگان اعلام داشت به عکس روز در رسانه های مختلف تبدیل شد و تاریخی شد. بازنشستگان با چنین مبارزات درخشانی خشم و اعتراض کل جامعه را به فقر و چپاول و اجحافات نمایندگی میکنند و شایسته وسیعترین حمایت ها و پشتیبانی ها هستند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ فروردین ۱۴۰۰، ۷ آپریل ٢٠٢١ —

فیلم و تصاویری از این اعتراضات


نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی