نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها / ایران
شهرهای کردستان را به صحنه اعتراض علیه رئیسی تبدیل کنیم
اشتراک گذاری

بنا به اخباری که رسانه های حکومت منتشر کرده اند قرار است در روزهای آینده رئیسی، عضو هیئت مرگ رژیم اسلامی، به کردستان سفر کند. از هم اکنون کاربدستان استانداری و دیگر نهادهای حکومت با وقاحت و بیشرمی با عباراتی مانند “آوردن نعمت و برکت و توجه به وضعیت مردم کردستان” توسط قاتل فرزندان مردم شروع به تبلیغات کرده اند.

در شرایطی این مهره آدمکش رژیم به کردستان می آید که سپاه پاسداران حکومت تحت ریاست دولت او طی چند روز گذشته و بطور مداوم مردم مناطق مرزی و احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق را مورد آماج حملات توپ و موشک قرار داده است. در شرایطی این عضو هیئت مرگ به کردستان می آید که هنوز زخم تهاجمات نظامی رژیم طی چهار دهه گذشته همچنان بر پیکر مردم کردستان و در قلب و فکر مردم باقی است. حضور این مهره کشتار در شرایطی صورت می گیرد که دارودسته های آدمکش اسلامی سالها است کولبران در کردستان را مورد آماج گلوله های خود قرار میدهند. جلاد حکومت در شرایط به کردستان می آید که سالگرد اعدام سه تن از فرزندان مردم، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی است که بوسیله دستگاه آدمکش قضایی حکومت او بقتل رسیدند. فرزاد کمانگر و یارانش در دوره معاونت رئیسی در قوه قضاییه اعدام شدند و در دهه پنجاه و شصت نیز همکاران جنایتکارش مانند خلخالی و جلایی پور مشغول اعدام های صحرایی در کردستان بودند. رژیم اسلامی نه تنها زندگی مردم کردستان بلکه زندگی مردم در سراسر کشور را به جهنمی تمام عیار تبدیل کرده و کل ساختار سرکوب و جنایت اسلامی مورد خشم، تنفر و اعتراض هر روزه مردم قرار دارد. رئیسی تنها در سطح بین المللی تحت تعقیب نیست بلکه مورد خشم و انزجار عمیق مردم قرار دارد و در فردای سرنگونی جایش در زندان است.

مردم شهرهای کردستان از همان روزهای ظهور این حکومت داعشی با تمام قوا در مقابل آن ایستادند و به اشکال مختلف به مبارزه دست زدند تا جلو حاکمیت سیاه این جنایتکاران را سد کنند. مردم کردستان هیچگاه برای مهره ها و کل پیکره حکومت اسلامی از خمینی و خلخالی تا خامنه ای و رئیسی و سایر اوباش جنایتکار حکومت و مزدوران محلی شان تره خورد نکرده اند و کاربدستان حکومت از ولی فقیه گرفته تا رئیسی عضو هیئت مرگ و دیگر مقامات سرکوب آن به خوبی می دانند که چنین مانورهای مسافرتی کمکی به بقای آنها نخواهد کرد.

مردم مبارز شهرهای کردستان!

کاربدستان حکومت تلاش میکنند با تهدید مستقیم و غیر مستقیم تعدادی را برای حضور در میتینگ های جلادشان آماده کنند ولی مردم کردستان کوهی از تجربه سیاسی و مبارزاتی علیه حکومت دارند و باید با تمام قوا این سفر را هم به افتضاحی برای حکومت تبدیل کرد و میتینگ های او را به مزدوران و اطلاعاتی های حکومت که از نقاط مختلف کشور به عنوان سیاهی لشگر رئیسی را همراهی میکنند سپرد. از هم اکنون کوچه و خیابان ها را از شعار پر کنید. و از هر طریق و با هر ابتکاری که برایتان ممکن است خشم و نفرت خود را به حضور رئیس باندهای اسلامی اعلام کنید.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

۲۵ شهریور ۱۴۰۰، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/news/iran/article=232394