نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها / ایران
فراخوان “نه به تابو، نه به خشونت علیه زنان”.خطاب به فعالین و به مردم شهرهای کردستان
اشتراک گذاری

سوزاندن فائزه ملکی نیا بدست پدرش در ادامه موارد دیگر قتل های ناموسی در شهرهای کردستان و فشارهایی که به خودکشی زنان و دختران جوان منجر شده است، باید مردم سنندج و سراسر کردستان را تکان دهد و از جای خود بلند کند. تجمعات اعتراضی در سنندج و مریوان که به همت تعدادی از فعالین شریف و آزاده برپا شد باید مقدمه ای بر یک حرکت توده ای و قدرتمند در سراسر کردستان باشد. 

مردسالاری و ناموس پرستی و سنت های ضد انسانی و عقب مانده ای که توسط قوانین حاکم دامن زده میشود و عده ای از عقب مانده ترین بخش های جامعه را مغزشویی میکند، با تاریخ و سنت مبارزاتی و انسانی و مدرن مردم کردستان جدا خوانایی ندارد. نباید تصور کرد که این قتل ها مربوط به تعداد کمی از مردهای عقب مانده است و امری حاشیه ای است. قتل های دهشتناک زنان، نوک یخ فرهنگ و سنت های عقب مانده و ضد زن است که هرچند با فضای مدرن اکثریت مردم کردستان خوانایی ندارد اما در عین حال بسیار وسیعتر از قتلها و خودکشی های زنان است. جامعه کردستان و در خط مقدم آن زنان و مردان پیشرو و آزاده میتوانند و باید اراده کنند و تصمیم بگیرند که به این پدیده نکبت بار پایان بدهند. عقب راندن این عقب ماندگی، که میتواند حاصل شکل دادن و به حرکت درآوردن یک جنبش وسیع اجتماعی باشد جامعه کردستان را بشدت به جلو میبرد، حقوق و جایگاه زن را به موقعیت دیگری سوق میدهد و پیروزی سیاسی و اجتماعی مهمی برای زنان و کل مردم کردستان خواهد بود. 

نیروی این جنبش موجود است، صدها هزار زن پیشرو و معترض و صدها هزار مردم معترض و آزاده، هزاران مدافع حقوق کودک و محیط زیست و مدافع حیوانات تا کارگران و معلمان پیشرو و بویژه زنان آزاده ای که نقطه قوت مهم جامعه کردستان هستند، نیروی عظیمی هستند که اگر به اهمیت واقعی مقابله با این عقب ماندگی و مردسالاری سنتی و اسلامی واقف باشند، این جامعه را شخم خواهند زد، انواع کارزارها و بحث ها و گفتمان ها و بیانیه ها و تجمعات و طومارها و ملاقات با برخی خانواده ها تا تامین امکاناتی به منظور حمایت از زنان مورد خطر را به راه خواهند انداخت. مدارس و دانشگاه ها و هر مرکز کاری را به محل و نقد و افشای این تعصبات تبدیل خواهند کرد و قبل از اینکه اتفاق شوم دیگری شبیه سوزاندن فائزه ملکی نیا و به قتل رساندن بیان و سحر مرادی اتفاق بیفتد، فضا را علیه قوانین ضد زن و فرهنگ و سنت های ارتجاعی و ضد انسانی و ضد زن خواهند شوراند، فضا را بر هر فرد مرتجعی که بخواهد دست به زن کشی بزند تنگ خواهند کرد، به زنانی که تحت فشار فضای عقب مانده در خانواده های خود هستند اعتماد بنفس خواهند داد و آنها را بجای قربانی به فعالین مبارزه علیه این پدیده تبدیل خواهند کرد. 

برخیزیم، دست به کار شویم و با تمام توان علیه مردسالاری و زن کشی و تعصبات عقب مانده طوفان بپا کنیم و آن چهره مدرن و انسانی و برابری طلبانه مردم سنندج و مریوان و سقز و بوکان و مهاباد و سردشت و سراسر کردستان را نمایندگی کنیم و زن کشی و تعصبات جاهلانه را به زباله دان تاریخ روانه کنیم و با اینکار جنبش آزادیخواهانه و مدرن و پیشرو را صد چندان تقویت کنیم. 

“نه به تابو، نه به خشونت علیه زنان”

۱۹ مهر ۱۴۰۰

 
 
http://rowzane.com/news/iran/article=234565