نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
ایران
ادامه تجمعات و تظاهرات عظیم شبانه روزی مردم در اصفهان- بپا خاستن مردم شهرکرد و فراخوان مردم خوزستان به تجمع علیه بی آبی
اشتراک گذاری

تحصن شبانه روزی کشاورزان همراه با خانواده ها و مردم معترض در اصفهان ادامه دارد. هزاران نفر در این اعتراضات شرکت دارند و شهر به حرکت درآمده است. کشاورزان و مردم متحصن در اصفهان با عزم راسخ تر همانطور که اولتیماتوم داده بودند به تجمع بزرگ برای روز جمعه ۵ آذر فراخوان داده و از همه مردم خواسته شده است که وسیعا شرکت کنند.  در بخشی از این فراخوان چنین آمده است:” گردهمایی بزرگ ۲۸ آبان چادر  کشاورزان را بیمه کرده است و کسی جرات تعرض به آنها را ندارد. وعده ما جمعه ۵ آذر خواجو”.

جمهوری اسلامی نیز بشدت به هراس افتاده و با انواع تشبثات سعی در بر هم زدن این تحصن را دارد. از جمله  روز گذشته تراکتی تهدید آمیز با این پیام که هشدار باشید امشب به چادر کشاورزان حمله خواهد شد ار سوی جریاناتی مشکوک در شهر اصفهان پخش شد. اما تحصن شبانه ادامه یافت. هفته پیش نیز قبل از تجمع جمعه بزرگ بیست و  هشتم  آبان ماه چنین شایعاتی به راه افتاد اما ما شاهد برگزاری تجمع هزاران نفره مردمی بودیم. در اقدامی دیگر نیز به طرز مسخره ای  یک تانکر آب را در کف رودخانه ریختنند و فیلم برداری کردند و با تبلیغ اینکه آب را باز کرده اند و دارد به سمت چادرها میرود سعی کردند کاری کنند که تحصن را به هم بزنند. اما این توطئه نیز نگرفت و برای مردم فاش شد.

از سوی دیگر در حالیکه در شهر کرد نیز مردم امروز اول آذر برای دومین روز علیه بی آبی و مافیای آب به پا خاسته اند و در مقابل استانداری شهردست به تجمع زده اند،  دارو دسته های حکومتی شروع به تبلیغاتی علیه مردم اصفهان و این که آب را دارند به آن استان میبرند به راه انداخته اند تا با ایجاد شکاف درمیان مردم موضوع اعتراضات را منحرف کنند. اما هم در اصفهان و هم در شهر کرد مردم مشخصا علیه مافیای آب و سیاستهای تخریبی و چپاولگرانه باندهای حکومتی سخن میگویند و اعتراضات مستقیما بسوی حکومتیان است. اخبار این اعتراضات اکنون با هشتگ های #  اصفهان_ تنها _نیست، # شهر_ کرد_ تنها_ نیست، رسانه ای شده است.

با خشک شدن زاینده رود زمین ها خشک و بایر شده و لطمات جدی ای به کشت و زندگی کشاورزان و معیشت مردم وارد میشود. در اثر فرونشست زمین مساکن و زندگی مردم به خطر می افتد و از جمله  بنا بر آمارها حداقل دو و نیم میلیون منزل مسکونی در خطر ریزش قرار دارند. همینطور خطر ریزش پل خواجو و از بین رفتن آثار تاریخی وجود دارد. خشک شدن زاینده رود و کویری شدن تالاب گاو خونی نیز با خود ریزگردهای آلوده به پسماندهای سمی کارخانجات را پخش کرده و سبب آلودگی خاک، هوا و آب شده و منشاء بیماریهای خطرناکی برای مردم میشود و بزرگترین خطر آن افزایش بیماری سرطان است. این وضعیت در عین حال به دامها نیز آسیب میزند. جمهوری اسلامی و بساط سرمایه داری مافیایی حاکم مسبب اصلی این نابسامانیها و خطرات برای مردم است و مردم اصفهان در اعتراض به این فاجعه بزرگ به پا خاسته اند.

تحصن شبانه روزی کشاورزان و مردم در اصفهان به محلی از اتحاد و همبستگی مبارزاتی مردم این شهر و تصمیم گیری جمعی مردمی برای ادامه اعتراضات تبدیل شده است. مردم معترض اصفهان با شعار “تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی گردیم به خونه!”  بر تداوم اعتراضاتشان تاکید دارند.

– شهر کرد نیز در اعتراض به بی آبی بپا خاست و به اعتراضات مردمی در اصفهان پیوست. امروز کشاورزان این شهر به همراهی جمع زیادی از مردم شهرکرد و دیگر شهرهای استان چهارمحال و بختیاری با فریاد “حمایت حمایت” در خطاب به مردم مقابل استانداری تجمع کردند. در تجمع امروز یکم آذرماه در شهر کرد شعارهای زیر داده شد: “مرگ بر مافیا”، “ننگ ما، ننگ ما، صدا وسیمای ما”،

همصدا با مردم اصفهان و شهر کرد در خوزستان نیز که مردم علیه بی آبی خیزش قدرتمند مرداد ماه را داشتند برای روزجمعه پنجم آذر ماه تجمع در مقابل کتابخانه مرکزی کیانپارس شهر اهواز فراخوان داده شده است. اعتراض آنها به بی آبی و جاری شدن فاضلاب در شهرها و قاطی شدن آن با آب آشامیدنی شان و وضعیت اسفناکی که برای کشت و دام و زندگی انسانها ایجاد شده است. همه این اعتراضات مقابله مردم در بخشهای مختلف کشور علیه چپاولگران و مافیای حاکم است که جز تخریب زندگی انسانی حاصلی برای مردم ندارد.  

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ آذر ۱۴۰۰ ، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/news/iran/article=238217