نقشی از جلیقه‌زردها، به الهام از انقلاب کبیر فرانسه

اشتراک گذاریتابلو “آزادی مردم را هدایت می‌کند” اثر دولاکروا احتمالا معروف‌ترین اثر در تصویرنگاری سیاسی است. هرجا مبارزه باشد، این تابلو هم نگاه‌ها را جلب می‌کند. نقاشی باذوق و مبارز به نام PBOY در نقاشی دیواری خود جنبش اعتراضی جلیقه‌زردهای فرانسه را به نقش تاریخی مبارزان انقلاب کبیر پیوند زده است.

اشتراک گذاری

تابلو “آزادی مردم را هدایت می‌کند” اثر دولاکروا احتمالا معروف‌ترین اثر در تصویرنگاری سیاسی است. هرجا مبارزه باشد، این تابلو هم نگاه‌ها را جلب می‌کند. نقاشی باذوق و مبارز به نام PBOY در نقاشی دیواری خود جنبش اعتراضی جلیقه‌زردهای فرانسه را به نقش تاریخی مبارزان انقلاب کبیر پیوند زده است.

 
عکسهای بیشتر »
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com