عکس روز: سپیده قلیان

اشتراک گذاریبرای سپیده قلیان که با مبارزه، استقامت و ایستادگی خود، نماد آشکار انقلاب زنانه جاری در ایران، در صحن علنی جدال سپیدی با سیاهی شد. 🚩انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه است،به همه بگویید!

اشتراک گذاری


برای سپیده قلیان که با مبارزه، استقامت و ایستادگی خود، نماد آشکار انقلاب زنانه جاری در ایران، در صحن علنی جدال سپیدی با سیاهی شد.

🚩انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه است،
به همه بگویید!

 
عکسهای بیشتر »
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی