عکس روز: مطالبات معترضان عراقی

اشتراک گذارینه به امریکا نه به اردوغان نه به سعودی نه به ایران نه به بعث نه به برزانی نه به دکان‌های خبری اسرائیلی که مدافعان مدنی دروغین‌اند لغو قانون اساسی تغییر قانون انتخابات تغییر قانون احزاب لغو معاهدات صندوق بین المللی پول اخراج ارتش آمریکا و قواعدش نفی نفوذ ایران بیرون راندن ارتش ترکیه […]

اشتراک گذاری

نه به امریکا
نه به اردوغان
نه به سعودی
نه به ایران
نه به بعث
نه به برزانی
نه به دکان‌های خبری اسرائیلی که مدافعان مدنی دروغین‌اند
لغو قانون اساسی
تغییر قانون انتخابات
تغییر قانون احزاب
لغو معاهدات صندوق بین المللی پول
اخراج ارتش آمریکا و قواعدش
نفی نفوذ ایران
بیرون راندن ارتش ترکیه
بین المللی کردن مسئله دجله و فرات (محیط زیست)

 
عکسهای بیشتر »
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی