نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
صفحات ویژه
صفحه ویژه کمپین نجات رامین حسین پناهی
اشتراک گذاری

مردم شهرهای کردستان! علیه احکام اعدام و علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی دست به تجمع اعتراضی بزنید!

یک هفته کمپین برای نجات رامین حسین پناهی در استکهلم

مردم شهرهای کردستان! علیه احکام اعدام و علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی دست به تجمع اعتراضی بزنید!

کمیته بین المللی علیه اعدام: به نجات جان رامین حسین پناهی برخیزیم!

کمپین نجات رامین حسین پناهی: هفته اعتراضات متحدانه به حکم اعدام رامین حسین پناهی

برای نجات جان رامین حسین پناهی در همه جا باید به خیابان رفت!

با قدرت تمام جلوی اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی را بگیریم – پیام مینا احدی

اطلاعیه شماره ۴: فراخوان فوری خانواده رامین حسین پناهی, اعدام رامین حسین پناهی قریب الوقع است!

اطلاعیه شماره ٣: هفته نجات رامین حسین پناهی، یک هفته چادر اطلاعاتی و تحصن در مرکز شهر کلن

اطلاعیه شماره ٢:  پیامی کوتاە از مادر و پدر رامین حسین پناهی

رامین حسین پناهی در خطر اجرای حکم اعدام!

 

 
 
http://rowzane.com/special/article=119409