نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
صفحات ویژه
صفحه ویژه مجموعه آخرین فیلمها و گزارشات تصویری از اعتراضات به گرانی بنزین در شهرهای مختلف ایران
اشتراک گذاری

روز پنجم, سه شنبه ۲۸ آبان، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹

لینک مجموعه فیلم از چهارمین روز اعتراضات در ایران

روز چهارم, دوشنبه ۲۷ آبان، ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹

لینک مجموعه فیلم از چهارمین روز اعتراضات در ایران

………………………………………………………………………………………………..

روز سوم، یکشنبه ۲۶ آبان

لینک به صفحه مجموعه فیلمها و گزارشات اعتراض به گرانی بنزین از اینجا

……………………………………………………………………………………………..

روز دوم, شنبه ۲۵ آبان

لینک به صفحه مجموعه فیلمها و گزارشات اعتراض به گرانی بنزین از اینجا

فیلم اعتراضات به گرانی بنزین: تهران، شیراز؛ جاده ساوه؛ گرگان و بهبهان

……………………………………………………………………………………….

ساری 

ساری – ایجاد راھبندان و تجمع گستردە در اعتراض بە افزایش نرخ بنزین نترسیم نترسیم همە با هم هستیم دیگر بس است!شنبه ۲۵ ابان ۹۸کانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Saturday, 16 November 2019

تبریز

Posted by Payam Azar on Saturday, 16 November 2019

کرمانشاهایجاد راھبندان در اعتراض بە افزایش نرخ بنزین در شاباد کرمانشاە مردم شعار مرگ بر روحانی میدھند.شنبه ۲۵ ابان ۹۸کانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Saturday, 16 November 2019

تهران، تهران پارس

تهرانتهران پارسایرانی با غیرت اتحاد اتحادکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

شیراز

شیرازاز صبح زود کلا کمربندی شهر بوسیله خودروها بسته شده و اعتراض به گرانی بنزین شروع شده استکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

بهبهان 

بهبهان . شروع تجمع مردم بهبهان در خیابان بانک ملینیروی انتظامی برای متفرق کردن با مردم درگیر شده و اقدام به تیر اندازی کردندشنبه ۲۵ ابان ۹۸کانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

سنندجمیدان اقبال شروع اعتراض۲۵ آبانکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

خیابانهای بیرجند در تسخیر جوانان

🔴 خیابانهای #بیرجند در تسخیر جواناننه به حکومت فقر و گرانی آری به وحدت و همبستگی مردمکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

مشهد امروز بلوار وکیل آباد مردم ماشین هارو خاموش کردن و خیابان را بستن

مشهد امروز بلوار وکیل آباد مردم ماشین هارو خاموش کردن و خیابان را بستندراعتراض به فساد و گرانی بنزین

Posted by Mohammad Alizadeh on Friday, 15 November 2019

گچساران با شعار: ما دیگه خسته شدیم

🌐گچساران با شعار: ما دیگه خسته شدیم اعتراض به گرانی #بنزین (جمعه ۲۴ آبان ۹۸)کانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

شهر قدس (قلعه حسن خان) استان تهران ۲۴ آبان۹۸ فرار نیروهای سرکوبگر ازدست معترضین

شهر قدس (قلعه حسن خان) استان تهران ۲۴ آبان۹۸فرار نیروهای سرکوبگر ازدست معترضینکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

درست کردن سنگر های خیابانی توسط جوانان معترض در مشهد

هم اکنون ۲۵ ابان ماه ۹۸/درست کردن سنگر های خیابانی توسط جوانان معترض در مشهدکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

بیرجند

بیرجند/ خیابان سوم مدرس ۲۴ابان ماه ۹۸/با شعار:👈 " ایرانی بسه دیگه غیرت تو نشون بده"…ذلت وخفت بسه …سرنوشت خودت را به دست بگیر .کانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

کرج، فردیس، فلکه پنجم- اعتراض به گرانی بنزین

کرج، فردیس، فلکه پنجم- اعتراض به گرانی بنزین

Posted by ‎نه به اعدام-No Execution‎ on Friday, 15 November 2019

بلوار وکیل‌آباد مشهد: توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه.

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه.ویدیوی دریافتی از: 'بلوار وکیل‌آباد مشهدهمراهان همیشگی کمیته بین المللی علیه اعدام شما میتوانید ویدئو کلیپها و گزارشات اعتراضات و اعتصابات مردمی را برای ما ارسال کنید. و ما هم به نوبه خود آنها را منتشر میکنیم و به اطلاع عموم می رسانیم.آدرس تماس با ما:@ICAE_Tamas@HormoRaha

Posted by ‎نه به اعدام-No Execution‎ on Friday, 15 November 2019

مشهد، بلوار وکیل آباد، زیر پل نمایشگاە: فریاد «دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن» در مشهد طنین افکن شد.

⭕️شامگاه ۲۴ آبان – مشهد، بلوار وکیل آباد، زیر پل نمایشگاە: اولین فریاد «دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن» در مشهد طنین افکن شد.کانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

کرج

💥کرج! ترافیک اعتراضی. فردا ھمە در راھبندان بزرگ شرکت میکنند. قطع اینترنت ھیچگونە خللی ایجاد نخواھد کردکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

ماهشهر 

خیزش مردم ماهشهر در اعتراض به گرانی بنزین #دیگه_تمومه_ماجرالطفن تا می توانید شر کنید

Posted by Kamran Roshangar on Friday, 15 November 2019

🔴 ۲۴ آبان – جوانان مبارز در بهبهان ‍‍مقابل بانک ملی با شعار ھای، «توپ تانک فشفشه روحانی باید گم بشه» و «بنزین گرون تر شده فقیر فقیرتر شده»، حلقه های اعتراضی را تشکیل دادندکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیمپیش بسوی تشکیل شوراهای سازماندهی اعتراضاتکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

واکنش مردم در شهرهای مختلف به گران شدن بنزینکانال 🌴 #خوزستان_امروز📲تماس با ما؛@Tamas_tلینک کانال:🌴@xozestan41

Posted by ‎طه حسینی‎ on Friday, 15 November 2019

بهبهان 

🔴 ۲۴ آبان – تجمع مردم شجاع بهبهان در اعتراض به گرانی #بنزین 💢 حقمونو می گیریم، ذلت نمی پذیریم

Posted by Shahla Heydari on Friday, 15 November 2019

اهواز

اهواز نترسید نترسید ما همه با هم هستیمنترسید نترسید ما همه با هم هستیم#اعتراض_عمومی#اعتصاب_عمومی#کمیته_بین_المللی_علیه_اعدام@no_execution1

Posted by ‎نه به اعدام-No Execution‎ on Friday, 15 November 2019

در خراسان جنوبى: بیرجند

مشهد

زاهدان

فلکه پنجم فردیس کرج.مسدود نمودن ورودی پمپ بنزین و جاده

 
 
http://rowzane.com/special/article=167812