آزادی و استرداد حمید نوری محکوم است!

آزادی حمید نوری بوسیله دولت سوئد در برابر آزادی دو شهروند سوئدی  تسلیم شدن این دولت به گروگان گیری و باج خواهی جمهوری اسلامی است. 

در یک اقدام فضاحت‌بار، دو شهروند سوئدی که بدون هیچ جرمی بوسیله جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده بودند با یک زندانی جنایتکار که طی بیش از نود جلسه محاکمه علنی و نزدیک به صد شاکی و شاهد، به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و مشارکت مستقیم در قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ محکو شده بود، مبادله گردید! این شرم آور است!

آزادی حمید نوری بعد از تحمل ٤ و سال و نیم زندان و استرداد به ایران، بازگرداندن یک قاتل به محل ارتکاب جرم است. این اقدام دولت سوئد هم از نظر قضائی و هم از لحاظ سیاسی عملی به غایت ارتجاعی و ضد مردمی است که باید از جانب هر نیروی آزادیخواهی قاطعانه محکوم شود.

 آزادی شهروندان سوئدی و همه کسانی که بوسیله  جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده اند از جمله آزادی احمدرضا جلالی باید یک امر همه آزادیخواهان باشد اما تسلیم شدن به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی راه حل نیست بلکه ترغیب تروریستهای حاکم بر ایران  بر ادامه این سیاست ضد انسانی است. آزادی و استرداد  تبادل زندانیان و یا اسرا  بین دو دولت در حال جنگ نیست، بلکه تمکین به تروریسم اسلامی است. حمید نوری اسیر جنگی نبود، در یک داگاه علنی و شفاف و منصفانه به جرم جنایت علیه مردم ایران محکوم شده بود و آزادی و بازگشت او به ایران، مانند آزادی اسدالله اسدی از جانب دولت بلژیک، بیانگر سازش این دولتها با یکی از  جنایتکارترین و رسوا ترین حکومتهای عصر حاضر است. 

این زد و بند  اما ذره‌ای از تأثیر پیروزمندانه افشا جنایات بیشماری اسلامی در محاکمات حمید نوری  نمی‌کاهد. جنبش عظیم دادخواهی با پیروزی و قدرت، با مستندات غیرقابل انکار، با بیدار کردن وجدان   بشریت متمدن در سطح بین‌المللی، توانست  کشتار خونین و جنایات دهه ۶۰ و هولوکاست اسلامی را رسما در دادگاهی حقیقی و معتبر و با صلاحیت جهانی، ثابت کند!

 این یک دستاورد مهم مردم ایران است و قابل بازپس گرفتن نیست. باید تلاش کرد که همه سران و مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی در دادگاههای بین المللی محاکمه و به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شوند. آزادی حمید نوری ها و اسدالله اسدی ها نه تنها نباید ما را در پیگیری تعقیب و محاکمه جانیان حاکم بر ایران سست و مردد کند بلکه برعکس باید با عزم و اراده و تلاش دو چندان مبارزه برای تعقیب و محاکمه همه سران و مقامات جمهوری اسلامی و بایکوت جهانی این رژیم جانی را پی گرفت. این نبردی است علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی  و علیه هر نوع سازشی با  این رژیم!  

ما همه فعالین جنبش دادخواهی و دست اندرکاران انقلاب زن زندگی آزادی را به مبارزه متحد برای محاکمه سران و مقامات جمهوری اسلامی و بایکوت جهانی این رژیم فوق ارتجاعی و ضد انسانی فرا میخوانیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …