آنها که مجرم به دنیا می آیند؛ رومینا اشرفی و جورج فلوید!

قتل فجیع رومینا اشرفی به دست پدرش در ایران و در همان زمان قتل به همان فجیعی جورج فلوید در آمریکا در دست پلیس نژادپرست این کشور، برای کسی که حساسیت ویژه‌ای به سرنوشت “مجرمینی” که مجرم به دنیا می‌آیند نشان می‌دهد، نکات آموزنده ای در بر داشت.
می‌گویند پدر رومینا سر او را با یک داس می‌برد و به این شیوه فجیع او را به قتل می‌رساند. پلیس شهر مینیاپولیس مینی سوتا هم بعد از دستگیری و دستبند زدن به جورج فلوید، او را به شکم کف خیابان می‌خوابانند و با فشار دادن زانو بر پشت گردن وی، طوری که جورج قادر به هیچگونه واکنش و دفاعی از خود نبود، او را خفه می‌کنند. طبیعی به نظر می‌رسد که انسان بداند آن دو مقتول چه جنایاتی مرتکب شده بودند که جانشان به آن صورت گرفته شد. طبیعی به نظر می‌رسد، چرا که شنیده ایم آدمها را بخاطر جنسیتشان، رنگ پوستشان، جغرافیای تولدشان و داشتن احساس نمی‌کشند.
می‌گویند رومینا فقط ۱۳ سال سن داشته و با کسی که حداقل ۱۵ سال از او بزرگتر بوده، دوست بوده و رابطه جنسی داشته است. برای بسیاری از ما این خیلی برجسته و چندش‌آور است. رومینا یک بچه است و باید رابطه جنسی یک فرد با آن مشخصات با او جرم باشد. پدر رومینا قاتل است و مادر رومینا خواهان قصاص است. قتل ناموسی در ایران زیر سیطره حکومت اسلامی غیرعادی نیست. درباره سن ازدواج هم، به ویکی‌پیدیا مراجعه کردم: “سن قانونی ازدواج در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. امروزه در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. منتها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود. تشخیص دادگاه نیز کاملا از عرف منطقه تأثیر می‌گیرد.”
وقتی که آقائی که ظاهرا دوست رومینا بوده شنیده است که شایع شده ایشان ۳۵ سن دارد، تعجب می‌کند و شناسنامه‌اش را رو می‌کند. برایش جای تعجب نیست که با دختری ۱۳ ساله رابطه جنسی دارد، چرا که قانون اسلامی آن را مجاز کرده. در این مملکت همچنین طبق سنت قرون وسطائی اسلامی آدمها را بخاطر “ناموس” شب و روز لت و پار می‌کنند. فقط زمانی که کسی مثل رومینا بطرز فجیعی به قتل می‌رسد سر و صدایش در می‌آید؛ و گرنه روزگار زن را در آن مملکت با همین عرف و سنتها تباه کرده‌اند. رومینا یکی دیگر از قربانیان نظام گندیده جمهوری اسلامی است. در آن مملکت روزانه هزاران کودک مورد سواستفاده جنسی قرار می‌گیرند. هزاران نفر بخاطر ناموس پرستی مورد اذیت و آزار قرار گرفته، بعضا با داس سر بریده می‌شوند، و بعضا بر رویشان اسید پاشیده می‌شود. کسانی که کودک را مورد سواستفاده قرار می‌دهند، کسانی که زن را بخاطر زن بودن ملک و ناموس خود می‌دانند و کسانی که برای خدا و نمایندگان او روی زمین جنایت می‌کنند، از طرف حکومت اسلامی حمایت شده و قانون پشتشان است. در نتیجه رومینا اشرفی هم، مثل میلیونها زن در آن مملکت و زیر سایه سیاه قوانین اسلامی، صرف اینکه زن به دنیا آمده مجرم است!
جورج فلوید حتما یک بزه‌کاری‌ای کرده بود؛ حتما کاری کرده که مورد شک و ذن پلیس قرار گرفته. شاید کسی را کشته و در حین تیراندازی دستگیر شده. شاید به پلیس بددهنی کرده و به اخطار پلیس توجهی نکرده. شاید شیشه فروشگاهی را شکسته و قصد دزدی داشته. شاید در منطقه سرعت ۵۰، با سرعت ۶۵ رانندگی کرده. شاید مشغول خرید و فروش مواد مخدر بوده. شاید او هم مثل اریک گارنر مشغول فروش سیگارهای غیرقانونی بوده. شاید مست در خیابان مشغول قدم زنی و عربده کشی بود. شاید صدای موزیکش زیاد از حد قانونی بود. چه می‌دانم، حتما کاری کرده. اینها اما حاشیه‌ای‌اند. پلیس، که مجری قانون است، فردی را دستگیر کرده و بطرز فجیعی جلوی دوربین زجرکش کرده‌اند. فلوید در کشوری به دنیا آمد و جان داد که سیاه به دنیا آمدن خود یک جرم است. مادرش یک مجرم به دنیا آورده و حتما برای جورج متأسف است که چرا نتوانست او را به رنگ دیگری بزاید. جورج در کشوری جان داد که رئیس جمهورش رسما و علنا جلوی دوربین نعره می‌کشد که هر کسی که در مکزیک به دنیا آمده یک تجاوزگر جنسی است. یک دزد و جانی است. جورج در کشوری جان داد که بخش وسیعی از مخاطبین سخنان آن رئیس جمهور برایش دست زدند و امکان انتخاب مجددش بسیار بالاست.

چه باید کرد؟
حتما باید این دنیا و این وضعیت را تغییر داد. این خود پروسه ای است که خواهد رسید. این منجلاب دیگر غیرقابل تحمل شده است. باید سازمان داد و متشکل شد.
اما تا آن زمان باید ریشه‌ها را شناخت و از حاشیه‌ها، هر چند بسیار تهوع و چندش آورند گذشت. رومینا دختر بچه بود و مورد سواستفاده قرار گرفت. رومینا قربانی ناموس پرستی پدرش شد. اما رومینا قبل از آن قربانی قوانین پوسیده اسلامی در آن کشور شد که رژیم اسلامی حاکم بر آن کشور محافظ ناموس پرستی و پدوفیلیای اسلامی است. باید مردم را حول ضدیت با این رژیم و با کمپینهایی که نشان دهد رژیم اسلامی حامی اذیت و آزار جنسی کودک است، حامی ناموس پرستی است، متشکل و متحد کرد.

چگونه قوانین نژادپرستانه در آمریکا را عوض کنیم؟ بحثی است که باید جای دیگری پی گرفت.
۲۹ مه ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

نقطه ضعف راست- ناصر اصغری

چپ و راست در انقلاب جاری در حال سازماندهی هستند و قبل از اینکه انقلاب …