احزاب دست راستی و رضا پهلوی! آیا رضا پهلوی شانس رسیدن به قدرت را دارد؟

پاسخ به چنین سوالی ساده است با یک ذره منطق  و شعور  سیاسی میشود فهمید که خود رضا پهلوی هم میدانند که بازگشت به کاخ سلطنت  در ایران  برای فرمانروائی ممکن نیست!

چون برای رسیدن به قدرت! رضا پهلوی با سوالاتی جدی  روبرو است که باید بطور جدی به آن جوابهای منطقی و درست/ بدور از حاشیه چینی بدهد

ایشان هنوز بین دو تا صندلیند و هنوز معلوم نیست که سلطنت طلبند یا جمهوری خواه، البته باید منتظر بود تا ببینیم باد  از کدام سو  میوزد.!

دوم اینکه ایشان تا بحال یک نقد سیاسی درست وجدی از حاکمیت  پدر و پدر بزرگش  نکرده  است.

سوم اینکه  در مورد  ثروت  هنگفت  خارج  شده  از ایران  توسط پدرش تمایلی به شفاف سازی  تا بحال  نشان نداد است.

چهارم اینکه  ایشان  مثل  پدر و پدر بزرگش هنوز  امیدوار است که  سازمان  سیاه  یا  دستی از غیب  او را به قدرت برساند

پنچم  اینکه  رضا پهلوی انسانی  ریاکار و از همه  مهمتر دارای  افکاری  ارتجاعی یست چون ایشان خود را مسلمان شیعه می داند و تمایل به نقد این مذهب  ندارد  این ! به این  معنی است که شیخ و شاه  باهم قدرت را درص دست می گیرند و مذهب در دولت دخیل است  و توهین و نقد مذهب جرم تلقی می شود.

رضا پهلوی  با افتخار  اعلام می کند که  با بعضی فرماندهان سپاه و روحانیون در تماس است

رصا پهلوی  با  گروه  فرشگرد که بیشترین   آنها از بدنه  جمهوری اسلامیند  پیوندی محکم  و  جز رهبر آنان است

البته باید  نوشت  که گروه فرشگرد  یک حزب  دست  راستی و ارتجاعی ،  حقیقتاً فاشیست است

در  اولین بند  اساسنامه  گروه فرشگرد   کشتار کمونیستها  توجیه  شده است و رضا پهلوی علرغم  پیونده عمیق سیاسی با این  گروه تا بحال  بجز تشویق و  مماشات  کوچکترین  نقد  یا انتقادی  از این گروه  نکرده است!

اینها ثابت می کند  که رضا پهلوی  هنوز عاشق  اقتدار  پدر بزرگ  و سودای باز گشت حکومت  چکمه  در سر دارد.

علرغم  هر نقد  سیاسی  رضا پهلوی  فاقد درک سیاسی  درست و شانسی برای قدرت  ندارد

هر چند  شاهزاده گی برای  ایشان  شغل پر در آمدیست

خبرهای  تائید نشده  حاکی ست  سصید میلیون  دلار  توسط بن سلمان بعنوان کمک برای ساختن  گروه فرشگرد به ایشان داده شده است

با دو رسانه پر قدرت مثل من و تو – وایران انترناسیونال

که ما در مورد هزینه میلیاردی آنها اطلاعات  دقیقی نداریم که در آن رضا پهلوی را بعنوان شاهزاده و رهبر  سیاسی  اپوزیسیون ایران  معرفی میشود.

و بطور جدی توسط  احزاب راست ایرانی   کمپن تبلیغی   برای  ایشان   راه اندازی می شود..

این  احزاب دست راستی با نامهای متفاوت و با ژستی  مدرن  از دمکرات  و لبیرالش  گرفت  تا ملی . چون فاقد  اعتبار  اجتماعی هستند و فکر  می کنند شانش  با رضا پهلویست بنابر  این  با حساب و کتابی مماشاتگرانه  بدون  هیچ  تردیدی  دررکاب  رضا پهلویند!

حالا  سوال  اینجاست  که چه کسانی حامی خمینی بوده

و بعضی  از احزاب در آن دوران  فکر می کردند و می شود از خمینی بعنوان  یک آخوند  استفاد  ابرازی برای رسیدن  به قدرت بکنند  یا نوع تفکری که فکر می کردند با رفتن محمد رضا پهلوی  و آمدن خمینی  مشکلات حل می شود

آیا با آمدن رضا پهلوی  مشکلات در ایران  حل می شود؟

من بر این  باورم  که درجامعه ایران  با آمدن رضاپهلوی تغییری  بوجود  نمی میاد  چون  اینها تفاوتی چندانی باجمهوری اسلامی ندارند، شاید  روسری یا تو سری نباشد  اما در ماهیت  یکی هست.

چون اینها دارای تفکر تاچریسیم / طرفدار بازار  آزاد هستند

و برای گرفت قدرت امید به ترامپ  بستند و او را بعنوان یک شخصیت ملی امریکا  معرفی می کنند،  در حالیکه  ترامپ  یک انسان ضد زن  و یک فاشیست  سفید پوست است.

اگر بخواهم  به زبان  ساده تر  بگم  یعنی  حقوق  کارگران  کمتر و کارشان بیشتر. و اگر در کارخانه ای  ده  تا کارگر در آن کار می کنند شش نفر آن اخراج وتمام  کار را باید  چهار کارگر انجام دهند و در واقع سیستم کار  در ایران  بردگی تر شدن است

کودکان  خیابانی  بیشتر  خواهد شد

کار ارزان  کودکان  بیشتر  خواهد شد

زنان تن فروش  نه تنها بیشتر  بلکه  جنازه هایشان در کنار خیابانها بیشتر خواهد شد.

جامعه در  فقر  بیشتری  خواهد رفت و سیستم  همان  سیستم است. زندانهای  سیاسی پر  و  سانسور  /  اذیت و آزار  از سوی دولت بیشتر خواهد بود

خب با این وجود  راه حل چی هست؟

فقط  یک انقلاب  فرا گیر توسط  مردم  با رهبری  جمعی  می تواند  به  یک راه حل انسانی و درست بر اساس  یک سیستم شوارایی است

یعنی  سیستمی  بر اساس  تقسیم  ثروت ؟

بلی ! تامین معیشت زندگی انسانها برای ساختن  یک  جامعه  انسانی لازم و ضروری است .

۳۵ ساعت  کار  خواست  واقعی کارگران  با دستمزه  در حد یک  زندگی  انسانی،

خانواده  های  کودکان  خیابانی   باید  از یک  زندگی  انسانی بر خورد شوند. بهداشت  و  امکانات  رفاهی   در  سطح  استندار های  انسانی و صدها  طرح  انسانی  دیگر  برای حل  مشکلات  زندگی  مردم

پول و امکانات در آن جامعه هست  فقط  باید  از دست  یک درصد  مفت خورد  و انگل  سرمایه دار  خارج  و بین  مردم تقسیم کرد

همین  سلطنت طلبها و خیلی  از هواداران  احزاب دست راستی  در جواب  به  بحث های انسانی ما!

مارا  گدا وگشنه ،  دهاتی / بی کلاس  خطاب می کنند یعنی از یک تفکر فاشیستی برخوردار هستند

به هیچ  حزب  دست راستی  نه باید اعتماد کرد  و  باور کردن  به آنها   توهین  به شعور  و ضربه  زدن  به  طبقه در فقر فرو  رفته  مردم در ایران است   آنها  ارزش انسانی  برای مردم  تحت ستم  قئل نیستند و فاقد درک و شعور  انسانند

آنها بر این باورند   که دولت  نباید  به  مردم  کمک کند  چون  مردم  لاش خور بی غیرت  می شوند.

 

حرف برای نوشتن زیاد است  به نظر من

تنها راه  رسیدن  به  انسانیت و به حرمت  و ارزشهای انسانی  “سوسیالیزم  همین  امروز ”

زنده باد انقلاب ! سرنگون باد سیستم   سرمایه دارای.

اینرا هم بخوانید

آيا انسانیت در جهان امروزی دفن شده است؟ شمی صلواتی

آيا جهان امروزی، قبرستان شعور انسانی و حقوق بشر است؟آيا بی رحمی و بی تفاوتی …