اخبار نفت ۵:اعتصاب بیش از۲۰ هزار کارگر نفت در ۹۰ شرکت مختلف درصنعت نفت و گاز

بنا بر گزارشات منتشر شده روز گذشته دوم تیرماه اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانی نفت دامنه اش گسترده شده و هم اکنون بیش از بیست هزار نفر از این کارگران در نزدیک  به ۹۰ شرکت  مختلف نفت و گاز برای پیگیری مطالبات خود  وارد اعتصاب شده اند. ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت، افزایش حقوقها و  در راس همه اینها حذف پیمانکاران مفتخور مطالبات فوری این کارگران است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ضمن گزارش این خبر  مینویسد : ” ما  همچنین بر بهبود شرایط زیستی و کاری خود از جمله بهبود وضع خوابگاهها، کیفیقت غذا،  اماکن بهداشتی عمومی خوابگاهها ( دستشویی و حمام) ، تجهیزات لازم سرمایشی در محیط های کار و زیستی و  ایمنی محیط کار که هر روز قربانی میگیرد تاکید کرده ایم.

ما اعلام میکنم که اگر  به کمپین و خواست ما برای ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت پاسخ داده نشود. اگر مزد ما متناسب با درخواستهای اعلام شده مان افزایش نیابد و تبعیض در پرداختها و شرایط کاری از بین نرود  وضع از همین قرار خواهد بود و تردیدی نداریم که بخشهای بیشتری از همکاران به اعتصاب خواهند پیوست. “.

 در ادامه این شورا از حاکمیت چند دهه مافیای پیمانکاران در نفت و فشارهای برده وار کاری سخن گفته و همصدا با دیگر بخش های جامعه صدای اعتراض خود را بلند کرده و مینویسد:” چند دهه است که حق و حقوق ما کارگران نفت در زیر چنگالهای مافیای پیمانکاران له شده است. در این صنعت مهم اصل بر دزدی هرچه بیشتر از معاش ما و زورگویی بیشتر است.  یک جنگ ما با فضای پادگانی شرکت ها بوده است. در هیچ دوره ای در برنامه های هیچ دولت و هیچ طرح بودجه ای ما کارگران نفت جایی نداشته ایم.   حتی بصورت وعده و وعید.  بی قانونی حاکم هم ویژه مناطق اقتصادی است که نشود حرفی زد. اما همانطور که قبلا هم اعلام کرده ایم دیگر بس است. به این بردگی تن نمی دهیم. ما مطالبه گریم. همانطور که بازنشستگان عزیز در خیابان فریاد زدند. همانطور که مردم  صدایشان بلند شده است. حرف ما هم همین است. رای بی رای. از حقمان کوتاه نمی آییم”.

حزب کمونیست کارگری از خواستها و مبارزات کارگران نفت قاطعانه حمایت کرده و تمامی کارگران پروژه ای نفت را به این اعتصابات فرا میخواند. حزب بر حمایت همه کارگران بخش های مختلف نفت از این اعتراضات تاکید میکند. و از همه بخش های کارگری در سراسر کشور انتظار دارد که این اعتصابات را مورد وسیعترین حمایت خود قرار دهند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ تیر  ۱۴۰۳، ۲۳ ژوئن   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …