اخبار نفت ۵:اعتصاب بیش از ۲۰ هزار کارگر پروژه ای نفت  وارد پنجمین روز شد

امروز چهارم تیر ماه اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی نفت وارد پنجمین روز خود شد. بیش از بیست هزار کارگر پروژه ای در بیش از نود شرکت نفت و گاز به اعتصاب پیوسته اند. افزایش حقوقها، ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و حذف پیمانکاران مطالبات فوری سراسری کارگران است.  حدود ۵ هزار کارگر پارس ۱ و ۲(عسلویه و کنگان) نیز اخیرا وارد اعتصاب شدند. در خبر مربوط به این اعتراضات شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت مینویسد: “در عسلویه صحنه رقص و شادی همکاران در پیوستن به این اعتصاب زیباست. از همه همکاران پروژه ای میخواهیم که به این اعتصاب زیبا بپیوندند. این اعتصاب تا همین جا فشار سنگینی بر پیمانکاران وارد کرده است. میدانیم که با اعتصاب ما بخش های دیگر نفت نیز که درگیر این اعتراض نیستند دچار اخلال میشوند و  هزینه ای برای پیمانکاران مفتخور میشود. این قدرت اعتصاب ما را نشان میدهد.  فشار این اعتراضات در جاهایی مدیران را به عقب نشینی واداشته ، اما حرف ما اینست که اعتصاب سراسری است و باید پیمانکاران مفتخور را در سطح سراسری به عقب نشینی واداریم. در جاهایی همکاران مورد تهدید قرار گرفته اند.  طبق گزارشات  در جریان این اعتصاب بهرامی، فورمن استراکچر و محمد رحیمی جوشکار توسط حراست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر دستگیر شدند و هنوز خبری از آنها نیست. با اتحاد سراسری خود پیگیر وضع این دو همکار  و آزادی فوری آنها شویم.  رمز پیروزی ما در اتحاد ماست. متحدانه پیگیر حق و حقوقمان شویم.”

حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از این اعتراضات اعلام میدارد، صدای کارگران نفت را منظما بازتاب میدهد و بر آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان تاکید دارد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ تیر  ۱۴۰۳، ۲۴ ژوئن   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

شرکت ماموت۲۰۰۰ تن از کارگران خود را اخراج کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران:شرکت ماموت ۲۰۰۰ تن از کارگران خود را اخراج کرد https://t.me/ettehadروز۲۰تیر شرکت …