اخبار نفت 2:اعتصاب بیش از سه هزار کارگر پروژه ای نفت در بیش از سی شرکت نفت و گاز

بیش از سه هزار کارگر پروژه ای نفت با دو مطالبه فوری افزایش حقوقها و ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت وارد اعتصاب شده اند. این کارگران قبلا اولتیماتوم داده بودند که اگر تا پایان خرداد ماه به مطالبات اعلام شده آنها پاسخ داده نشود اعتراضات گسترده خود را آغاز خواهند کرد. و  در ادامه این اولتیماتوم  فراخوان به اعتصابی سراسری داده اند. اولین جرقه های اعتصاب در سی ام خرداد زده شد و امروز یکم تیرماه دامنه اش به سی شرکت نفت و گاز کشیده شده است.

در رابطه با این اعتراضات شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت مینویسد:  ” روز ۳۱ خرداد در شرکتهای مختلفی همکاران با تحویل ابزارهای کار  وارد اعتصاب شدند.  بیش از سه هزار همکار در سی شرکت دست به اعتصاب زده اند و در شرکت های دیگر همکاران خود را برای  پیوستن به این کارزار آماده میکنند. افزایش حقوقها،  و ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت محور اصلی مطالبات ما کارگران است. ضمن اینکه گرمای شدید تابستانی آغاز شده و شرایط کار را بشدت غیر قابل تحمل کرده است و  مطالبات معیشتی ما و بهبودی خوابگاهها و غذاخوری ها و … همچنان مطالبه ماست. ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت خواستار برچیده شدن بساط پیمانکاران و خواستار مزد برابر در برابر کار برابر هستیم و این مطالبه سراسری در صنعت نفت است.  همین جا جا دارد از همه دوستان مختلف که در شکلگیری و قدرت بخشیدن به کارزار ما برای بهبود شرایط کار و معیشتی یاری میرسانند سپاسگزاری کنیم. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای پیمانی نفت بیشترین تلاش خود را برای اتحاد سراسری کارگران پیرامون مطالبات اعلام شده مان به کار میبرد . شورای سازماندهی از همه همکاران پروژه ای پیمانی نفت درخواست میکند که با تمام قدرت به این اعتصابات بپیوندند. قدرت ما در اتحاد ماست”.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواستها و اعتراضات کارگران پروژه ای پیمانی نفت حمایت کرده و همه کارگران پروژه ای را به پیوستن به این اعتصاب مهم و سراسری فرا میخواند. حزب همچنین بخش های دیگر کارگران شاغل در نفت را که خود مطالبات پاسخ نگرفته ای دارند و در مطالبات این کارگران شریک هستند به حمایت و همراهی با این اعتصابات فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ تیر  ۱۴۰۳، ۲۱ ژوئن   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …