ادامه اعتراض بیکاران پاریز و رفسنجان مقابل مس سرچشمه

در روزهای گذشته، جوانان بیکارِ ساکن رفسنجان و پاریز در استان کرمان، به اعتراض خود مقابل مجتمع مس سرچشمه ادامه دادند.

ایلنا:معترضان خواستار تغییر اساسی معادلات اشتغال و جذب بومی‌ها در این مجتمع عظیم هستند و می‌گویند: چرا باید آلودگی نصیب ما باشد و اشتغال نصیب غیربومی‌ها؟ ما بومی‌های رفسنجان، محکوم به تحمل آلایندگی محیطی و بیکاری هستیم اما فرصت‌های شغلی نصیبِ غیربومی‌ها می‌شود.  از پنج‌شنبه هفته گذشته، چند صد نفر از جوانان بومی رفسنجان در اعتراض به بیکاری و اشتغال غیربومی‌ها در مس سرچشمه دست به اعتراض زده‌اند.

 

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …