از سی خرداد ۶۰ تا روز جان‌باختن ندا – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

سی خرداد ۶۰ یک چرخش مهم در تاریخ انقلاب ۵۷ است. در این روز بالاخره آن کشمکش و نبرد روزانه مردم برای سهم بردن از نتیجه انقلاب علیه نظام سلطنتی با شکست سنگینی به نفع حکومت اسلامی پایان یافت. ۳۰ خرداد پایان واقعی شکست انقلاب مردم برای آزادی و رفاه و علیه دیکتاتوری بود. شکار فعالین سیاسی در خیابان و دستگیری و شکنجه و اعدام‌ها در “دادگاه‌های” چنددقیقه‌ای و اعلام اسامی اعدام‌شدگان در روزنامه‌های حکومتی آن‌چنان فضایی از رعب و وحشت در جامعه به وجود آورده بود که انگار هرگز در این کشور انقلابی صورت نگرفته است.

حکومت ترور اسلامی کوچک‌ترین اعتراض و مخالفت مردم را به شدیدترین وجه ممکن پاسخ می‌داد. نه از اعتصابات کارگری و اعتراضات صنفی مثل سابق خبری بود. نه نویسنده و هنرمند توان یک جمله نوشتن در مخالفت با حکومت را داشت. حجاب پارچه سیاه و سنگینی بود که بر سر کل جامعه کشیده بودند. حکومت علیه آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی پیروز شده بود.

جامعه دست به خودکشی جمعی نمی‌زند. مردم با مرگ تدریجی به استقبال مرگ نمی‌روند. انسان‌ها برای زنده‌ماندن و در دفاع از هویت و کرامت انسانی خود هزاران راه پیدا می‌کنند. واقعیت زندگی حکومت اسلامی را در مقابل خیزش‌های بزرگ مردم قرار داد.

خمینی سال ۶۷ جام زهر را نوشید و معلوم شد رژیم اسیر بحران‌های کمرشکن اقتصادی و سیاسی است و به‌این‌ترتیب فضای اعتراضی باز شد. در همین اثنا حکومت اسلامی کشتار زندانیان سیاسی را در تابستان سال ۶۷ سازمان داد؛ اما این کشتار هم مردم را مرعوب نکرد. سال هفتاد و هشت، در اعتراض ۶ روزه، مردم خیابان‌های تهران را به لرزه در آوردند و ۱۱ سال بعد در سال ۸۸ مردم به بهانه “رأی من کو” رژیم را تا سرحد سرنگونی مورد تعرض قرار دادند. در این روز قلب عاشق ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم سپاه جهل و مرگ اسلامی هدف قرار گرفت و ندای ما جان باخت. در تاریخ ایران سی خرداد ۶۰ به سی خرداد ۸۸ وصل می‌شود و این دو به انقلاب زن زندگی آزادی متصل می‌شوند تا یک تاریخ به‌هم‌پیوسته ناقوس مرگ حکومت اسلامی را هر چه بلندتر به صدا در آورد. یاد ندا آقا سلطان و یاد همه جان‌باختگان انقلاب زیبای زن زندگی آزادی برای همیشه در دل‌ها زنده خواهد ماند.

اینرا هم بخوانید

خزانه خالی، خزانه پُر؟ کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۸۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …