از فراخوان بازنشستگان به تجمعات اعتراضی برای ۲۶ اردیبهشت حمایت میکنیم

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۴۰۵:از فراخوان بازنشستگان به تجمعات اعتراضی برای ۲۶ اردیبهشت حمایت میکنیم

بازنشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده صبح روز هفده اردیبهشت به تجمعات سراسری در اعتراض به فقر و گرانی و برای پیگیری خواستهایشان در مقابل ادارات تامین اجتماعی فراخوان داده اند.  بازنشستگان تامین اجتماعی یک بخش فعال و معترض در اعتراضات کارگری هستند و از نقش آفرینان روز جهانی کارگر امسال بودند. بازنشستگان با اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار با خواست لغو آن و با تاکید بر افزایش حقوقها به بالای سبدهزینه ۲۵ میلیونی، درمان رایگان و پایان دادن به اختلاسها و دزدیها و امنیتی کردن مبارزات، صدای اعتراض کل جامعه را بازتاب میدهند. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از این فراخوان اعلام حمایت میکند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ اردیبهشت  ۱۴۰۲،  ۵ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …