اطلاعیه شماره ٢٦: دانشجویان سراسر کشور خواهان آزادی زندانیان هفت تپه شدند! 

در مراسم های دانشجویان به مناسبت ١٦ آذر در همه شهرهای ایران و از جمله در تهران، سمنان،تبریز، اصفهان، بابل، زنجان و اهواز و … یکی از خواستهایی که در تظاهراتها، در سخنرانیها و یا حتی در مراسم هایی که مقامات حکومت اسلامی در آن حضور داشتند، با صدای رسا اعلام شد، خواست آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی بود.
در همه این تجمعات بیانیه هایی منتشر شد که در آن به وضعیت طبقه کارگر در ایران ، به فقر و فلاکتی که حکومت اسلامی بر کارگران و مردم ایران تحمیل کرده اشاره شده و بویژه به مبارزات درخشان کارگران هفت تپه و فولاد اشاره کرده و همبستگی خود را با این مبارزات اعلام کردند. یک شعار محوری دانشجویان این بود که فرزندان کارگرانیم، ما با آنها هستیم. شعارهایی مثل کارگر دانشجو اتحاد در همه این میتینگها برجسته بود و از آن سو کارگرنا هفت تپه و فولاد نیز پیام همبستگی و تشکر برای دانشجویان سراسر کشور فرستادند.
در سخنرانی یک دانشجو در تبریز او با صلابت گفت، چرا اسماعیل بخشی را دستگیرکرده اید، چرا کارگری که از حقوق کارگران دفاع میکند را به بند میکشید. شما که ٤٠ سال نتوانسته اید دانشگاه را سر و سامان دهید چهل سال دیگر هم نخواهید توانست.
دانشجویان تهران با سرود خوانی و برگزاری میتینگ و تجمع ، گفتند کارگر زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دانشجویان سمنان خواست آزادی دستگیر شدگان را با شور و شو ق فراوان فریاد زدند.
کمپین آزادی اسماعیل بخشی به همه شما دانشجویان آزاده درود میفرستد و میگوید صدای شما نه تنها در ایران بلکه در دنیا پخش شد. و حکومت اسلامی ایران در مقابل این رفتار سرکوبگرانه و دستگیری کارگران معترض و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی به معنای واقعی کلمه طوفان درو کرد.
ما به این اعتراضات باید ادامه دهیم تا آزادی همه دستگیر شدگان هفت تپه !
کمپین آزادی اسماعیل بخشی
١٨ آذر ماه ١٣٩٧/ ٩ دسامبر ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …