اطلاعیه شماره ٢٨: تجمع در مقابل مجلس حکومت اسلامی در دفاع از کارگران هفت تپه و برای آزادی دستگیر شدگان هفت تپه 

هم اکنون صبح روز سه شنبه ٢٠ آذرماه در مقابل مجلس حکومت اسلامی به فراخوان اتحادیه آزاد کارگران و دیگرفعالین مدافع حقوق کارگران میتینگی در مقابل مجلس حکومت اسلامی در تهران برپا است. سخنرانان و از جمله پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی شده و از خواستهای بر حق کارگران هفت تپه و فولاد دفاع میکنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی کارگران ایران
کمپین آزادی اسماعیل بخشی

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …