اطلاعیه شماره ٣ کمپین آزادی کارگران فولاد: حمله شبانه به منازل کارگران فولاد و دستگیری ١٠ نفر 

جمهوری اسلامی ایران روز گذشته به کارگران معترض فولاد و به صدها نفر از مردم اهواز که راهپیمایی کرده و فریاد کارگر زندانی آزاد باید گردد، قول داد که کارگران را همان شب ٢٦ آذر ماه آزاد کند، را سر داده بودند، اما بر خلاف این وعده و وعیدها ، حکومت نه فقط دستگیر شدگان را آزاد نکرد، بلکه با حمله شبانه به منازل کارگران و ایجاد فضای رعب و وحشت برای کودکان و افراد خانواده کارگران، ده نفر دیگر را دستگیر کرد. اسامی دستگیر شدگان عبارتند از :
-حسین عساکره
٢-سیدمیثم آل مهدی
٣-سیدمجیدموسوی
٤-امیردهقان
٥-احمد باوى
٦-بهزاد عليخانى
٧-سیدمصطفی موسوی
٨-مجید جلالی
٩-آرش محمدپور
۱۰- بهزاد شهبازی
ما دستگیری و حملات شبانه مزدوران حکومت اسلامی به منازل کارگران را بشدت محکوم کرده و خواهان گسترش اعتراضات در ایران و در دنیا به این رفتار وحشیانه هستیم. بپا خیزیم و به این دستگیریها وسیعا و متحدانه اعتراض کنیم!
کمپین آزادی کارگران فولاد
٢٧ آذر ماه ١٣٩٧ / ١٨ دسامبر ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …