اطلاعیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد: شنبه ٢٢دی ماه باهمراهی خانواده های کارگران دربند مقابل دادگاه انقلاب اهواز حضور پیدا کرده و پیگیر آزادی همکاران خود خواهیم بود

در حالی چهارمین هفته بازداشت غیرقانونی و غیرانسانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از راه میرسد که کماکان تعدادی از همکاران و برادران ما در بند و اسارت باقی مانده اند.
ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد مفتخریم که با همراهی کارگران شریف و شجاع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آگاهانه پای در مسیری نهادیم که در نهایت طوفان مبارزه و ضدیت ما با فساد سبب شد تا کوس رسوایی مافیای ریشه دوانیده در تار و پود نظام اقتصادی و اداری کشور به صدا درآمده و دست های پلید و چهره های کثیف و کریه خصوصی خواران صنعت و ثروت کشور بر همگان آشکار شود.
ما و برادرانمان در هفت تپه تنها گرفتار انتقام جویی و کینه ورزی صاحبان سرمایه و زور و عاملان نابودی معیشت و زندگی هزاران کارگر شده ایم.
گناه ما تنها این بوده و هست که با جسارت و شجاعت در برابر مفتخوران و غارتگران و گروگان گیران سفره کارگر ایستاده و اکنون تقاص رسوا ساختن فاسدان و به چالش کشیدن بساط چپاولگران را پس میدهیم.
شنبه ٢٢دی ماه باهمراهی خانواده های کارگران دربند مقابل دادگاه انقلاب اهواز حضور پیدا کرده و پیگیر آزادی همکاران خود خواهیم بود.
امیدداریم امروز با آزادی آنها غبار غم از چهره خانواده ها و فرزندان ستمدیده ایشان زدوده شود.
در صورت ادامه کارشکنی ها،دشمنی ها و آزاد نشدن همکارانمان رأس ساعت ۱۱ صبح مقابل ساختمان مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد دست به تجمع اعتراضی خواهیم زد.

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …