اطلاعیه کمپین نجات هوشمند علی پور: محمد استاد قادر از زندان سنندج آزاد شد

محمد استاد قادر‌ روز سه شنبه بتاریخ ٢ اردیبهشت ۱۳۹۹ از زندان مرکزی سنندج با عفو مشروط‌ از ‌زندان این شهر آزاد شد. هوشمند علی پور و محمد استاد قادر هردو در‌ تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۹۷ در ایست بازرسی روستای (سبدلو) در شهر بانه در‌کمین نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی افتاده و باهم دستگیر شدند.
لازم به ذکر است که محاکمه هوشمند علیپور‌ و محمد استاد قادر، در تاریخ ٩ آبان ١٣٩٨ در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار شد. در همین دادگاه، (شعبه یک انقلاب سنندج) توسط قاضی این شعبه با استناد به اعترافات اجباری اخذ شده از آنان، در تاریخ ٨ دی ماه ١٣٩٨ با صدور حکم اعدام هوشمند را به مرگ محکوم کرده و برای دوستش محمد استاد قادر که باهم دستگیر و محاکمه شده بودند حکم ۵ سال زندان صادر کرده اند.
آزادی محمد استاد قادر را به همه انسان‌های مبارز و آزادیخواه، خانواده محمد و همه کسانکیه همواره در‌ کنار کمپین نجات هوشمند علیپور و برای آزادی هردو زندانی هوشمند و محمد تلاش و مبارزه کردند تبریک میگوئیم.

مبارزه و تلاش این کمپین تا لغو حکم جنایتکارانه اعدام هوشمند و تا آزادی کامل و بدون قید و ‌شرط هوشمند علی پور ادامه دارد.
هوشمند علی پور فورا باید آزاد شود!
کمپین نجات هوشمند علی پور
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹- ۲۱ آوریل ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …