اعتراضات 97: دوحکم اعدام، ۸۸ سال زندان برای سه برادر

اعتراضات مرداد ۹۷؛ ۲ حکم اعدام، ۳۰۸ ضربه شلاق و ۸۸ سال حبس برای سه برادر در شیراز / اسناد

هرانا:نوید افکاری، وحید افکاری و حبیب افکاری، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ که نسبت برادری با یکدیگر دارند توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند.

بر اساس این احکام نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. از میان این احکام یکی از احکام اعدام نوید افکاری به تازگی در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. پرونده‌ی این افراد از بابت چند اتهام دیگر نیز در دادگاه انقلاب کماکان در دست بررسی است.

متهمان این پرونده، نوید (فرشید) افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۷۲، مجرد، شغل گچکار و کشتی گیر (دارای چند مدال قهرمانی کشوری). وحید افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۶۴، مجرد، گچکار. حبیب افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۷۰، متاهل، شغل جوشکار و سعید دشتکی، ۲۲ ساله اهل شیراز هستند.

منبع مطلعی از پرونده که به دلایل امنیتی هویت او محفوظ است به گزارشگر هرانا گفت “نوید افکاری بعنوان فردی بدون سابقه کیفری و خوش نام که صاحب عنوان چندین قهرمانی کشتی در کشور است به همراه دو برادر و یک فرد دیگر در اعتراضات مرداد ماه ۹۷ مشارکت فعال داشتند، نهاد قضایی همراهی این برادران را بعنوان تشکیل جمعیت در نظر گرفته است. در حالی که آنها اساسا هیچگاه اقدامی که نشانه ای از این باشد که سه برادر یک گروه تشکیل داده اند! نداشتند.
این افراد متهم هستند در اعتراضات مردادماه ۹۷ کازرون و سپس شیراز نقش فعالی داشته اند. آنها متهم شده اند که یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا را به زعم مشارکت او در سرکوب شهروندان معترض به قتل رسانده اند.”

این منبع مطلع در ادامه سخنان خود تاکید کرد “دادگاه انقلاب لیست بلند بالایی از اتهامات برای این افراد طرح کرده است اما عمده این اتهامات پایه استدلالی ضعیفی دارند، بارها در پرونده از سرفت مقرون به آزار یا نگهداری اموال مسروقه ذکر روایت شده در حالی که این موضوع صرفا به گرفتن باتوم یک بسیجی و نگهداری باتوم اختصاص دارد. یا بارها به تهیه وسایل ارتکاب جرم پرداخته شده است که عمدتا صرفا اشاره به داشتن ناخونگیر، فازمتر و ماسک پارچه ای است!”

منبع مطلع که مفاد پرونده را بصورت جامع بررسی کرده است در ادامه گفتگوی خود به گزارشگر هرانا گفت “پرونده این افراد یکبار در دادگاه انقلاب از بابت اتهامات امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است، در این بررسی قتل بسیجی به نام “حسن ترکمان” از مهمترین مصداق های اتهام فساد فی الارض و در نهایت صدور حکم اعدام بوده با اینحال همین پرونده قتل با شکایت اولیای دم در دادسرای عمومی نیز مجدد بررسی شده و در آنجا نیز حکم اعدام صادر شده است. و باز قسمت دیگری از اتهامات مانند اخلال در نظم و… در شعبه دیگری از دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است.

این منبع مطلع تاکید کرد “نوید و وحید افکاری به هدف اخذ اقرارهای اجباری به شدت در محل آگاهی شیراز که بسیار بدنام است، شکنجه شده اند و حتی اظهارات شاهدین در مورد ضرب و شتم و شکنجه آنها در پرونده مورد اشاره قرار گرفته است اما این اظهارات مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.

همچنین قاضی پرونده در دادگاه انقلاب که همزمان ریاست دادگستری شیراز را نیز بر عهده دارد در حالی که نوید و وحید افکاری در جلسات دادرسی بابت اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه چهار نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور محاکمه شده بودند اما در زمان صدور رای از بابت محاربه آنان را محکوم کرد. اعتراض وکلا به این تغییر نیز با بی توجهی رئیس دادگاه روبرو شد”

بر اساس گردش کار پرونده، نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ بازداشت شدند. دیگر متهم پرونده نیز در شهریور ۹۷ بازداشت شد.

پرونده آنها به ترتیب در دادگاه کیفری ۱ و ۲ استان فارس و دادگاه انقلاب شیراز مورد رسیدگی های جداگانه از باب اتهامات متعدد قرار گرفت. وحید و نوید افکاری دارای وکیل تسخیری بودند اما دو متهم دیگر پرونده وکیل نداشتند.

شرح اتهامات و رای شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان فارس که در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ با مستشاری مهرداد تهمتن و وحید اسدی برای دو متهم ردیف یک و دو پرونده صادر شده است:

بر اساس حکم صادره نوید افکاری، به اتهام مباشرت در قتل عمدی به اعدام محکوم شد.

وحید افکاری، به اتهام معاونت در قتل عمدی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

احکام صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است و در روزهای اخیر نیز به زندانیان و وکلای آنان اطلاع داده شد که درخواست اعاده دادرسی آنها نیز رد شده است.

بر اساس حکم دیوان عالی کشور، حکم اعدام نوید افکاری پس از استیذان قابل اجرا است.

قسمت دوم پرونده در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ استان فارس بررسی شد که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ توسط قاضی احمد برومندی رای آن صادر و ابلاغ شده است:

در این قسمت متهمان پرونده با اتهامات متعددی به شرح ذیل روبرو شدند:

۱- ایراد جرح عمدی با چاقو
۲- شروع به قتل عمدی
۳- شرکت در تجمعات غیرقانونی
۴- اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور
۵- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرک بر ضد امنیت داخلی/خارجی
۶- توهین به رهبری
۷- ایراد ضرب و جرح عمدی با باتوم
۸- تهیه وسایل ارتکاب جرم
۹- اخلال در نظم و آسایش عمومی
۱۰- سرقت مقرون به آزار
۱۱- شرکت در تعجمعات و دسته های معاند نظام
۱۲- مساعدت مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت
۱۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی
۱۴- شرکت در قتل عمدی مسلمان
۱۵- اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب رایم علیه نفوس و اموال مردم
۱۶- محاربه و افساد فی الارض از طریق تشکیل گروه معاند نظام
۱۷- توهین به مامورین دولتی
۱۸- عضویت در جمعیت های معارض کشور
۱۹- تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه
۲۰- ترغیب مردم به شورش

بر اساس رای صادره که عینا برابر سند در ادامه می آید:

دادگاه مستنداً به مواد ۱۸ و ۱۹ و ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۱۸ و ۶۱۰ و ۶۰۹ و ۶۰۷ و ۶۱۴ از قانون تعزیرات کتاب پنجم، متهمان را مجرم تشخیص داده و رای خود را که عینا در ادامه می آید صادر کرده است:

نوید افکاری، متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل شش ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و همچنین به تحمل سه سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین منتهی به جرح دو نفر از مامورین محکوم شده است

وحید افکاری، متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل شش ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و تحمل سه سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین منتهی به جرح محکوم شده است.

حبیب افکاری، متهم ردیف سوم به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل ۹ ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و همچنین تحمل ۴/۵ سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین و همچنین ۲/۵ سال حبس به اتهام ایراد جرح عمدی با شی برنده (کارد) و به تحمل ۷/۵ به اتهام تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم و همچنین پرداخت یک درصد دیه بابت دیه خلف ساعد راست و یک و نیم درصد دیه بابت متلاحمه ساعد راست و سه درصد دیه بابت متلاحمه خلف شانه راست در حق شاکی خصوصی آقای محمد تقی خواجه بالمناصفه با متهم ردیف چهارم و همچنین پرداخت ۲ درصد دیه کامل بابت دامیه فرق سر و یک درصد دیه کامل بابت کف دست راست و یک سه هزارم دیه بابت جراحت بخیه شده بند انتهایی انگشت دوم دست راست در حق شاکی آقای آرش محمدخانی بالمناصفه با متهم ردیف چهارم محکوم شده است

سعید دشتکی، متهم ردیف چهارم به تحمل ۲/۵ سال حببس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل نه ماه حبس به اتهام توهین به مامورین در حین انجام وظیفه و تحمل چهار و نیم سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه و تحمل ۲/۵ سال حبس به اتهام جرح عمدی با شی برنده نسبت به آقایان محمدتقی خواجه وارش محمدخانی و تحمل هفت و نیم سال حبس به اتهام تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم و همچنین پرداخت دیه بالمناصفه در حق آقای محمد تقی زاده و آقای آرش محمدخانی محکوم شده است.

دادگاه متهمان را از بابت اتهام سرقت مقرون به آزار و مساعدت در خلاصی متهم از مجازات و امحای آثار جرم تبرئه کرده است.

این پرونده هم اکنون در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

در سومین بخش از این پرونده که در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز توسط قاضی سیدمحمود ساداتی مورد رسیدگی قرار گرفته است نیز رای بر محکومیت این افراد صادر شده است

در متن قرار نهایی دادسرا صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی عینا آمد است “آقای نوید افکاری سنگری دسته ای معاند نظام با مقاصد برهم زدن امنیت کشور و تشکیل و با همراهی آقایان وحید افکاری سنگری و حبیب افکاری سنگری و سعید دشتکی اقدامات ضد امنیتی و فعالیت های تبلیغی و شعارنویسی به نحو گسترده علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته (علی الخصوص آقایان نوید و وحید افکاری) و مامورین اطلاعاتی یا بسیجی یا نظامی را شناسایی و با طراحی اقدامات تروریستی، قصد اجابت فرامین شیطانی ضدانقلاب و ارعاب و استخفاف دوستداران نظام را داشته و به طور مخلص اقدامات ذیل برنامه ریزی یا اجرا گردیده است:
شناسایی سه نوجوان بسیجی در قلکه معلم و ایراد ضرب و جرح و سرقت باتوم آنان توسط متهمین و شعارنویسی گسترده ضدنظام در سطح شهر و ترغیب مردم به شورش – شناسایی بسیجی کشتی گیر توسط نوید افکاری و وحید افکاری و برنامه ریزی برای قتل یا جرح عمدی با چاقو – اقدامات اولیه جهت قتل یا جرح فرزند بسیجی یکی از مخدومین وحید افکاری در پارک شهدا توسط وی و نوید افکاری و برنامه ریزی ناموفق جهت ضرب و جرح مامورین بسیج مسجد صاحب الزمان توسط نامبردگان – شناسایی یک نفر بسیجی در اغتشاشات فلکه نمازی و تعقیب جهت جرح با چاقو یا قتل – شناسایی و تعقیب و مراقبت از یک نفر بسیجی مستقر در خیابان داریوش توسط نوید افکاری و سعید دشتکی جهت جرح با چاقو یا قتل مامور – تخریب تصویر مقام معظم رهبری توسط نوید افکاری در سالن کشتی و اقدام به تنه زدن شدید به یک روحانی ملبس در محدوده زمانی اغتشاشات توسط نامبرده – کشیک دادن متهمین جلوی مجتمع شلمچه وابسته به سپاه فجر استان فارس در راستای شناسایی بسیجیان و ترور یا ضرب و جرح آنان – برنامه ریزی جهت تحریق و آتش زدن بانک انصار و درب مساجد یا حوزه های علمیه و تهیه بنزین و روغن جهت ارتکاب جرم توسط نوید افکاری و وحید افکاری و نهایتا نیز در اقدامی ناجوانمردانه و غیرانسانی، احدی از پرسنل حراست شرکت آبفا استان فارس با هویت حسین ترکمان که در اعتشاشات یازدهم مردادماه ۱۳۹۷ ماموریت حضور در چهارراه زند شیراز را داشته توسط نوید و وحید افکاری شناسایی و تعقیب و حین مراجعت در اطراف منزل به صورت وحشیانه مورد اصابت ضربات مهلک کارد قرار گرفته و مظلومانه و در راه وطن به شهادت می رسد”

در قرار نهایی دادسرا برای بیان ماهیت سیاسی اقدام این افراد عمدتا به اقرارهای آنان ارجاع داده شده است، از جمله به قسمتی از بازجویی آنان رفرنس داده شده است که در آن نوید افکاری گفته است “مرحوم ترکمان با دوستش خداحافظی کرد…. وحید از بریدگی دور زد و موتور را خلاص کرد … وحید گفت داداش دلت نلرزه، ما به خاطر آزادی و خدا این کار را می کنیم و من ضربه اول را وارد و متوجه نشدم اصابت کرد یا نه و ضربه دوم را هم زده و دور شدیم. وحید گفت قربونت برم داداش و یک بوسه به من زد، من هم گفتم بله! ظلم پایدار نیست. لحظه ای که رسیدیم زیر نور یکی از تیرهای چراغ برق، نگاهی به کارد کرده و دیدم خونی است و کارد را بالا برده و داد زدم زنده باد آزادی (صفحات ۳۲۲ و ۳۸۷ پرونده)”

بر اساس حکم صادره توسط قاضی سیدمحمود ساداتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب که همزمان ریاست دادسرا را نیز بر عهده دارد و در روزهای اخیر به زندانیان ابلاغ شده است، نوید افکاری از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. نوید افکاری در بخش دیگر این پرونده از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد. آقای افکاری در این بخش از پرونده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور” محاکمه شده اما دادگاه تاکنون در خصوص این قسمت اقدام به صدور رای نکرده است.

در این دادگاه، وحید افکاری از بابت اتهام “معاونت در محاربه” به ۲۵ سال حبس محکوم شد. وحید افکاری در بخش دیگر این پرونده از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد. نوید افکاری در این بخش از پرونده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور” محاکمه شده اما دادگاه تاکنون در این خصوص اقدام به صدور رای نکرده است.

حبیب افکاری به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” به ۱ سال حبس، به اتهام “عضویت در گروه معاند نظام با قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به مقام معظم رهبری” به ۲ سال حبس محکوم شد.

بخش از این پرونده در انتظار ارسال به تجدید نظر و دیوان عالی کشور و بخش دیگر در انتظار صدور رای توسط دادگاه انقلاب شیراز است.

در حال حاضر تمام متهمان این پرونده در بندهای مختلف زندان شیراز و بدون اجازه ملاقات با یکدیگر نگهداری می شوند.

در خصوص اعتراضات مردادماه لازم به توضیح است، اعتراضات ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی اطلاق می شود که از سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحهٔ افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از منطقه شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد،نیشابور؛کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند، این اعتراضات برای هفت روز ادامه یافت و دهها شهر و استان را در برگرفت.

این اعتراضات وسیعترین اعتراضات پس از تظاهرات دی ۱۳۹۶ و تا پیش از اعتراضات سراسری ۱۳۹۸ در جمهوری اسلامی ایران بود. در این اعتراضات چند معترض جان باختند و تعداد پرشماری نیز زخمی یا بازداشت شدند.

اینرا هم بخوانید

دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» خواند

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در یک حکم …